Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na nowej stronie internetowej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

 

(archiwalna wersja strony dostępna TUTAJ)

(Przed skorzystaniem z Archiwalnej wersji strony prosimy o wyczyszczenie Historii i plików Cookies przeglądarki, poniżej instrukcje dla poszczególnych przeglądarek):

 

 

 

 

Artykuły

! ! ! UWAGA ! ! !

16 października 2019

Dzień 24 grudnia 2019 r. (tj. wtorek – WIGILIA) w zamian za dzień 16 listopada 2018 r. (tj. SOBOTA) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach będzie dniem niepracujacym.

Czytaj więcej o: ! ! ! UWAGA ! ! !

"Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) osobom usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej o: "Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

"Dobry start" dla dzieci w pieczy

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) na każde dziecko uczące się w szkole, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola lub realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej o: "Dobry start" dla dzieci w pieczy