Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na nowej stronie internetowej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

 

(archiwalna wersja strony dostępna TUTAJ)

(Przed skorzystaniem z Archiwalnej wersji strony prosimy o wyczyszczenie Historii i plików Cookies przeglądarki, poniżej instrukcje dla poszczególnych przeglądarek):

 

 

 

 

Artykuły

Życzenia z okazji dnia Pracownika Socjalnego

20 listopada 2019

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragniemy złożyć wszystkim pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności,

satysfakcji i zadowolenia z życia zawodowego i osobistego,

motywacji do osiągnięcia coraz wyższych celów.

Życzymy, poczucia bezpieczeństwa i uznania dla zawodu,

niech Państwa praca daje jak najwięcej radości oraz ludzkiej wdzięczności.

 

Życzy Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach wraz z pracownikami

Czytaj więcej o: Życzenia z okazji dnia Pracownika Socjalnego

! ! ! UWAGA ! ! !

16 października 2019

! ! ! UWAGA ! ! !  Informujemy, że dzień 16 listopada 2019 r. (tj. SOBOTA) będzie dniem pracującym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w zamian za dzień 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA) który będzie dniem wolnym.

Czytaj więcej o: ! ! ! UWAGA ! ! !

"Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) osobom usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej o: "Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

"Dobry start" dla dzieci w pieczy

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) na każde dziecko uczące się w szkole, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola lub realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej o: "Dobry start" dla dzieci w pieczy