Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności projektu "Teraz MY" - marzec - czerwiec 2020

Aktualności projektu "Teraz MY" - marzec - czerwiec 2020

W okresie sprawozdawczym osoby niepełnosprawne objęte były następującym wsparciem:

Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych.

- w marcu odbyło się jedno spotkanie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, rozpoczęło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następnie zostało zorganizowane wspólne wyjście do pobliskiej pizzerii „Mama Mia”. W Spotkaniu uczestniczyło 7 osób.

- w marcu udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierającego uczestników w dotarciu na miejsca realizowanego wsparcia w ramach projektu, jak i w codziennych aktywnościach.

 - w okresie od połowy marca do czerwca Uczestnicy korzystali z wsparcia psychologicznego w formie kontaktu telefonicznego ze względu na panującą epidemie, pozostałe formy aktywizacji społecznej w formie spotkań grupy wsparcia zostały wstrzymane z powodu epidemii,

- 2  uczestniczki projektu objęte aktywizacją zawodową odbywają obecnie staż zawodowy do sierpnia,

- w okresie sprawozdawczym 1 uczestniczka projektu z niepełnosprawnościami ukończyła kurs „Specjalista do spraw kadr i płac”,

- w okresie sprawozdawczym 7 uczestników z środowiska oraz 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu zostali objęci aktywizacją zawodową. Uczestnicy realizują indywidualne doradztwo zawodowe.  

 

Działania na rzecz dzieci w pieczy zastepczej:

19 dzieci dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu rozpoczęło realizację przyznanych form wsparcia:

EEG Biofeedback -  dla poprawy koncentracji uwagi i uspokojenia systemu nerwowego.
9 uczestników/czek projektu. Każde z dzieci ma do zrealizowania 30 sesji.

Terapia SI – mająca na celu usprawnienie pracy zmysłów. 6 uczestników/czek projektu ma zaplanowanych
do zrealizowania 25 sesji.

Terapia logopedyczna – z uwagi na korekcję wad wymowy i doskonalenie zdolności komunikacyjnych.
7 dzieci realizuje terapię logopedyczną w wymiarze 25 zajęć.

Psychoterapia – ukierunkowana na wsparcie w pokonywaniu trudności wieku dojrzewania.  2 uczestniczki mają do zaplanowane po 25 sesji.

Terapia pedagogiczna – w celu wyrównanie deficytów poznawczych i pokonywania trudności szkolnych.
5 uczestników/czek będzie realizowało po  25 zajęć.

Zajęcia rehabilitacyjne – z uwagi na poprawę sprawności i przeciwdziałanie pogłębianiu się wad już istniejących. 3 dzieci mają przyznane po 30 zajęć.

Zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne – mające na celu poprawę ogólnego psychoruchowego rozwoju dziecka poprzez wzrost świadomości swojego ciała.  1 dziecko ma zaplanowane 25 zajęć.

Terapia metodą Tomatisa – dla poprawy zdolności poznawczych i emocjonalnych. 6  uczestników/czek projektu będzie realizowało po 30 sesji.

 

Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia,
który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami i młodzieżą.
5 uczestników/czek projektu oczekuje na rozpoczęcie  stażów zawodowych, po zrealizowanych kursach/szkoleniach.
4 uczestników po zakończonym kursie  oczekuje na egzamin dający uprawnienia operator wózka widłowego.
1 uczestniczka będzie realizowała szkolenie on-line z zakresu dietetyki.