Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Flaga Biało-Czerwona a z prawej strony Orzeł Bielik w koronie na czerwonym tle, godło Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat Tarnogórski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że

przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Powiat Tarnogórski -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na realizację Programu uzyskał kwotę 564 060,00 zł.

Dofinansowanie 564 060,00

Całkowita wartość 564 060,00

Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Grupy docelowe, programem będą objęte:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

  • załatwianiu spraw urzędowych,

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2021 zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ogranicza skutki niepełnosprawności oraz stymuluje osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności i umożliwia realizowanie prawa do niezależnego życia, przeciwdziała dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwia uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, zwiększa wsparcie świadczone przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.