Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności projektu "Teraz MY" - październik - listopad 2019

Aktualności projektu "Teraz MY" - październik - listopad 2019

LISTOPAD 

 

Grupa wsparcia

W listopadzie odbyły się trzy spotkania grupy wsparcia w łącznym wymiarze 9 godzin. Dwa spotkania odbyły się w siedzibie PCPR, jedno miało charakter wyjścia kulturalno-integracyjnego. Podczas zajęć zrealizowano trening w zakresie asertywności w syt. społecznych. Zorganizowano także „konkurs talentów” – mający na celu podniesienia poczucia własnej wartości.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W listopadzie udzielono indywidualnego wsparcia psychologicznego na rzecz trzech osób z niepełnosprawnościami w łącznym wymiarze 6 godzin. Udzielono wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych, pracy nad poczuciem własnej wartości, asertywnością, konstruktywnym rozwiązywaniem problemów.

Aktywizacja zawodowa

W trakcie realizacji kursy zawodowe dla 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz 11 osób z niepełnosprawnościami.

W listopadzie 1 uczestnik WTZ rozpoczął 3-miesięczny staż zawodowy pracownik gospodarczy.

Rekrutacja na rok 2020

30 listopada zakończyła się rekrutacja uczestników na rok 2020, w wyniku której do projektu zakwalifikowano 15 osób z niepełnosprawnościami, 10 uczestników/czek WTZ oraz 19 dzieci z pieczy zastępczej. Kolejnym etapem jest złożenie przez zakwalifikowane osoby lub w przypadku dzieci przez opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, pozostałych dokumentów projektowych oraz zakwalifikowanie uczestników/czki do odpowiednich form wsparcia.

PAŹDZIERNIK

Warsztaty wyjazdowe z zakresu treningu samodzielności

W terminie 5-6 października odbyły się warsztaty z zakresu treningu samodzielności dla 13 uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami wraz z 4 opiekunami. Celem warsztatów było nabycie przez uczestników/czki projektu wykonywania prac samodzielnie i zespołowo, kształtowanie postawy poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje, nauka zaradności, niezależności, rozwijanie umiejętności życia codziennego, kształtowanie postaw społecznych dostosowanych do różnych sytuacji życiowych, uświadomienie znaczenia i wartości pracy.

Warsztaty z doradcą zawodowym dla usamodzielniających się wychowanków

W terminie 5,6,7 października zrealizowano 12 – godzinne warsztaty z doradcą zawodowym, podczas których uczestników wyposażono w podstawową wiedzę dot. lokalnego rynku pracy, poruszania się po rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy, konstruowania dokumentów aplikacyjnych. W warsztatach wzięło 15 uczestników/czek projektu.

Grupa wsparcia

W październiku odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, dwa miały charakter stacjonarny – uczestnicy/czki projektu zapoznali się z tematem asertywności, rozwiązywali test „Mapa asertywności, na podstawie którego omawiali własne sytuacje problemowe i starali się wspólnie wypracować modele zachowań asertywnych dostosowanych do konkretnych sytuacji problemowych. Kolejne spotkanie grupy wsparcia miało charakter wyjścia integracyjnego – uczestnicy udali się do pobliskiej herbaciarni i degustowali jesienno-zimowe propozycje herbat. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy/czki projektu wzięli udział w projekcji filmowej pt. „Na bank się uda”. Wspólne wyjścia o charakterze kulturalno-integracyjnym sprzyjają nawiązywaniu kontaktów oraz zapobiegają społecznej izolacji osób z niepełnosprawnościami. Spotkania grupy wsparcia w październiku odbyły się w łącznym wymiarze 11 godzin.

Indywidualne wsparcie psychologicznego

W październiku odbyły się 3 indywidualne konsultacje psychologiczne na rzecz uczestników/czek z niepełnosprawnościami, w łącznym wymiarze 4 godzin. Uczestnikom udzielono wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu problemów w relacjach rodzinnych. Pracowano nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości oraz samodzielności.

Aktywizacja zawodowa WTZ

W ramach aktywizacji zawodowej 4 niepełnosprawnych uczestników/czek WTZ zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego. W okresie sprawozdawczym poszukiwano miejsc stażowych dla uczestników/czek z WTZ – specjalista ds. zatrudnienia wspólnie z osobami skierowanymi na staż rozważał różne miejsca stażu, pod kątem możliwości i predyspozycji do odbycia stażu na danym stanowisku, jak i ewentualnych przeszkód jak np. trudny dojazd. Wytypowano kilku potencjalnych pracodawców, po czym przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Pozyskano pracodawców dla 4 uczestników/czek projektu z WTZ.

Wsparcie na rzecz dzieci w pieczy zastępczej

w październiku zakończono wsparcie w postaci terapii SI dla jednego dziecka oraz zajęcia ogólnorozwojowe wspierające dla małych dzieci z elementami terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla 2 dzieci.

Kontynuowane jest wsparcie w postaci terapii EEG Biofeedback oraz psychoterapia.