Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności projektu "Teraz MY" - grudzień 2019 - styczeń 2020

Aktualności projektu "Teraz MY" - grudzień 2019 - styczeń 2020

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 19 dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej oraz 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

Wobec uczestników/czek projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym.

Za wsparcie udzielane dzieciom w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Uczestnicy i uczestniczki projektu – dzieci w pieczy zastępczej uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami w spotkaniach z koordynatorem pieczy zastępczej, podczas których zapoznano się z działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz określono predyspozycje i potrzeby uczestników/czek, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżek reintegracji.

Wszystkie dzieci objęte projektem zostały skierowane do diagnostyki psychologicznej podczas której dzieciom i ich opiekunom udzielono porady i skierowano do odpowiednich form wsparcia.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz dokonano analizy predyspozycji i diagnozy potrzeb, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej.

Na bieżąco uczestnikom/czkom udzielano wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

27 grudnia 11 niepełnosprawnych uczestników/czek zakończyła udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby kontynuują ze względu na aktywizację zawodową.

27 grudnia 11 uczestników/czek WTZ zakończyła udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby kontynuuje udział, ze względu na aktywizację zawodową.

Grupa wsparcia

W grudniu odbyły się 3 spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego o charakterze stacjonarnym podtrzymywano tradycję Mikołajek – uczestnicy/czki obdarowywali się nawzajem prezentami. Podczas kolejnego spotkania uczestnicy/czki uczestniczyli w projekcji filmu „Czarownica II”. Na ostatnim spotkaniu odbyło się uroczyste zakończenie projektu w formie wigilii przygotowanej przez uczestników oraz wspólnego kolędowania.   Łączny wymiar godzinowy spotkań w grudniu to 11 godzin.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W grudniu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze  5 godzin.