Aktualności projektu "Teraz MY" - kwiecień 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2019

Działania projektowe w kwietniu 2019 r.  

Grupa wsparcia
W kwietniu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Pierwsze spotkanie w kwietniu dotyczyło postrzegania niepełnosprawności w rodzinie oraz społeczności. Uczestnicy/czki dyskutowali na temat traktowania osób niepełnosprawnych z rozgraniczeniem na niepełnosprawność fizyczną i psychiczną. Podczas kolejnego spotkania kontynuowano temat niepełnosprawności. Uczestnicy zapoznali się z tematyką spotkani niepełnosprawności i ich charakterystyką, wymieniali się informacjami nt. przywilejów z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W dniu 26 kwietnia uczestnicy/czki grupy wsparcia wzięli udział w Koncercie Jubileuszowym Tarnogórskiego Big Bandu.

Indywidualne wsparcie psychologiczne
Indywidualne wsparcie psychologiczne W kwietniu 2 uczestniczek projektu zostało objęte wsparciem w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Łączny wymiar wsparcia udzielonego w kwietniu to 5 godzin. Na bieżąco udzielane jest wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. 

Terapia EEG Biofeedback
EEG Biofeedback WTZ W kwietniu zakończono rozpoczęte w grudniu 2018 wsparcie w postaci Terapii EEG Biofeedback dla 4 uczestników/czek projektu z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każdy z uczestników/czek zrealizował 20 indywidualnych sesji EEG Biofeedback. Po zakończonym wsparciu dokonano diagnozy końcowej z określeniem osiągniętych rezultatów i wskazań w dalszej terapii. 

Szkolenie komputerowe 
W terminie od 05.04. 2019 r. do 12.04. 2019 r. przeprowadzono szkolenie dedykowane z zakresu obsługi komputera. Szkolenie zostało zrealizowane miejscu zamieszkania uczestnika, w systemie 4 dni po 5 godzin dydaktycznych, w łącznym wymiarze 20 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia zrealizowano takie tematy jak: prawidłowe uruchamianie komputera, podstawowe ćwiczenia na klawiaturze/myszce/touch padzie przy indywidualnym podejściu do problemów, z którymi boryka się osoba z dysfunkcją narządów ruchu podczas obsługi komputera, tworzenie katalogów na pulpicie, tworzenie plików tekstowych, prowadzenie tekstu itp. Uczestnik nabył podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i potrafi ją zastosować w praktyce. 

EEG Biofeedback 
W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback. Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

Terapia SI
1 dziecko realizuje terapię SI. Zaplanowano do zrealizowania 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

Terapia logopedyczna
1 dziecko realizuje terapię logopedyczną w wymiarze 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

Psychoterapia
Psychoterapię realizuje 6 uczestników. Każdy uczestnik ma zaplanowane 25 sesji do zrealizowania w okresie od maja do listopada 2019 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie
4 uczestników z uwagi na profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki mają przyznane zajęcia na basenie. Wraz z opiekunami mają do wykorzystania 10 wejściówek na basen.

Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków
W dniach 1, 8 i 15 kwietnia odbyły się stacjonarne warsztaty dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek opuszczających pieczę zastępczą wraz z opiekunami usamodzielnienia, które tematyką obejmowały: obowiązki osoby nieusamodzielniającej się i obowiązki opiekuna usamodzielnienia, Indywidualny Program Usamodzielnienia, formy pomocy przysługujące osobie usamodzielniającej się w oparciu o aktualne przepisy. Czas trwania warsztatów 12 godzin dydaktycznych.