Aktualności projektu "Teraz MY" - maj 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Grupa wsparcia

W maju odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Teraz MY”.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wzięli udział w 2 Tarnogórskim Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestniczki zapoznały się z ofertą instytucji udzielających wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wysłuchały wykładu pt. „Seksualność i niepełnosprawność” dr Michała Błachuta.

W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali wprowadzenia do tematu „Stres i radzenia sobie z nim. Zidentyfikowano osobiste stresory każdego z uczestników/czek. W ramach walki ze stresem uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe. Na następnym spotkaniu kontynuowano temat stresu i poznano kolejne metody radzenia sobie z nim, dzięki czemu uczestnicy mogli zwiększyć swoją odporność na sytuacje stresowe.

Ostanie spotkanie grupy wsparcia w maju miało charakter wyjścia kulturalno-artystycznego. Uczestnicy/czki zwiedzili wraz z przewodnikiem Zamek w Starych Tarnowicach, Przewodnik w interesujący sposób przedstawił historię i tradycje Zamku, opowiedział o prezentowanych wystawach, przedmiotach codziennego użytku i innych interesujących eksponatach z minionych epok.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W maju odbyło się 5 konsultacji psychologicznych, w trakcie których osoby objęte wsparciem uzyskały niezbędne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów i kontynuowały pracę psychologiczną rozpoczętą na poprzednich sesjach.

Life coaching

W maju rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych sesji life coachinowych, dla 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w wymiarze 6 godzin na osobę. Wsparcie realizowane było do końca czerwca. Celem life coachingu jest m.in.: Sformułowanie skutecznie celu zawodowego i odkrycie własnych pragnień, marzeń, celów, Uwolnienie ograniczeń, by zyskać harmonią w relacjach międzyludzkich, znalezienie równowagi między życiem osobistym i zawodowym, nabycie umiejętności zarządzania sobą i czasem.

W maju dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną.

Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.