Aktualności projektu "Teraz MY" - czerwiec 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Grupa wsparcia

W czerwcu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia dla ON. Jedno o charakterze stacjonarnym, drugie to wyjście na pokaz grup tanecznych TESS do pobliskiego Tarnogórskiego Centrum Kultury. W spotkaniach uczestniczyło 5 i 6 osób.

- w czerwcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu.

 

EEG Biofeedback

W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback.

Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.