Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Grupa Wsparcia

W lipcu odbyły się trzy spotkania grupy wsparcia, jedno o charakterze stacjonarnym, dwa o charakterze wyjść kulturalno-artystycznych. Uczestnicy/czki grupy wzięli udział w wydarzeniu plenerowym na rynku w Tarnowskich Górach – „Barbórka w środku lata”, oraz Projekcji filmowej pt. „Aladyn” w tarnogórskim TCK. W spotkaniach uczestniczyło średnio 10 osób.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W lipcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne na rzecz uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych.

 w terminie od 10-12 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych w Wiśle. W wyjeździe udział wzięło 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz ich 5 opiekunów.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

W lipcu dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Dodatkowo od lipca na rzecz dzieci w pieczy zastępczej skierowano wsparcie w postaci:

- Zajęć rehabilitacyjnych - ogólnorozwojowe wspierające dla małych dzieci z elementami terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne - 2 dzieci (od czerwca 1 dziecko, od lipca 2 dzieci)

- w czerwcu i lipcu 6 dzieci wzięło udział w sportowych półkoloniach - po 2 dzieci w 3 turnusach 10 dniowych,

- od lipca 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami realizuje wsparcie w postaci zajęć ogólnorozwojowych na basenie w wymiarze 15 zajęć.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

- w lipcu 15 uczestników/czek projektu zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego w celu wyznaczenia ścieżki reintegracji w obszarze zawodowym i sprecyzowania celów oraz perspektyw zawodowych.

 

Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.