Warsztat wyjazdowy podnoszący umiejętności spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy- Klanza.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2019

W ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach rozpoczyna realizację zadania publicznego
Powiatu Tarnogórskiego w 2019 i 2020 roku w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Warsztat wyjazdowy podnoszący umiejętności spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy- Klanza.


Już we wrześniu I-grupa zakwalifikowanych uczestników będzie mogła zdobywać i doskonalić nowo zdobyte umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni.
Warsztaty będą odbywać się w Wiśle - w Ośrodku KROKUS. W warsztatach będą uczestniczyć zarówno rodziny biologiczne i jak i rodziny zastępcze. Szczegółowe informacje w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej znajdują się w treści uchwały nr 35/200/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia.

http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2697&parcat=2599&t=more&grupa=15d568547294b4