Szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" już jesienią rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze dedykowane osobom posiadającym kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie oraz uzyskanie wstępnej akceptacji od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a osoby, które do tej pory nie przystąpiły do projektu muszą złożyć odpowiednie dokumenty
w siedzibie Centrum (Pokój nr 7).

Ilość miejsc na szkoleniu przewidziana jest dla 10 osób. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z zespołem ds. Pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) lub osobiście- pokój nr 11.