Aktualności projektu "Teraz MY" w marcu 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2019

Działania projektowe w marcu 2019 r.  

Grupa wsparcia
W marcu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Podczas pierwszego spotkania grupy, które miało miejsca 15 marca uczestnicy/czki analizowali i wypełniali ankietę „Moja samoocena” dotyczącą poziomu akceptacji własnej niepełnosprawności, sposobów radzenia sobie z nią oraz funkcjonowania z nią na co dzień. Uczestnicy/czki oceniali na ile ich osobista samoocena zmienia się pod wpływem zachorowania na przewlekłą chorobę i czy można ją jeszcze zmienić. Podczas kolejnego spotkania 28 marca kontynuowano temat samooceny – zastanawiano się nad kwestią która niepełnosprawność jest trudniejsza do zaakceptowania w życiu prywatnym i w obszarze psychicznym. Ostatnie spotkanie 30 marca miało charakter wyjścia o charakterze kulturalno-artystycznym. Uczestnicy/czki wybrali się do TCK na film „Planeta Singli III”. W marcu łączny wymiar godzinowy zajęć to 8,5 godziny.

Indywidualne wsparcie psychologiczne
W marcu rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ze wsparcia skorzystały 2 osoby. Wsparcie koncentrowało się na próbie rozwiązania bieżących problemów, określeniu listy celów życiowych. Asystent osoby niepełnosprawnej Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną. Udzielono wsparcia w łącznym wymiarze 91 godzin. Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

EEG Biofeedback 
W kwietniu 4 uczestników/czek WTZ kontynuowało wsprcie w postaci sesji EEG Biofeedback realizowanych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.