Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku będą przyjmowane:

  • elektronicznie od dnia 1 stycznia 2021 r. , za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) logowanie do systemu https://sow.pfron.org.pl/logowanie
  • osobiście od dnia 4 stycznia 2021 roku, poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry;
  • droga pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry).

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do elektronicznego składania wniosków w systemie SOW. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych będzie ograniczona do spraw wymagających uzupełnień braków formalnych w złożonych wnioskach.
Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku do skrzynki podawczej w formie papierowej prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego Covid-19.