Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

O PCPR

Menu dla: O PCPR

Umożliwiamy ludziom pokonywanie przeciwności i osiąganie stabilizacji życiowej.
Wspieramy mających trudności w funkcjonowaniu społecznym:

  • dzieci, dorosłych i niepełnosprawnych.

Rozwijamy inicjatywy obywatelskie i pomoc społeczną.
Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

Trzymamy z mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego.