Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poradniki prawne dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

4 sierpnia 2020

Stowarzyszenie DOGMA w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, udostępnia w wersji elektronicznej ulotki, plakaty, broszury oraz poradniki prawne opracowane dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

Po kliknięciu w tytuł artykułu dostępne są pliki do pobrania - poradniki przygotowane przez Stowarzyszenie DOGMA

porady przez telefon

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

31 lipca 2020

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

29 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przystąpiło do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności - 4 osoby,

- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 6 osób,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Nabór wniosków prowadzony jest od 29.07. 2020 r. do wyczerpania limitu 10 miejsc.

Wzór wniosku wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, od pn-pt, w godzinach od 7.00-15.00 w pokoju nr 9 na parterze lub przesłać pocztą. 

W razie dodatkowych pytań prosimy z kontakt z aspirantem pracy socjalnej - Magdaleną Ceglarek pod nr tel. (32) 381 81 08.

Projekt ABECADŁO bez przemocy

29 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu ABECADŁO bez przemocy realizowanego w ramach Programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2020. 

Planowane działania w ramach projektu: 

grupa wsparcia - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

warsztaty edukacyjne  - z zakresu przyczyn i skutków przemocy dla osób po 60 roku życia

warsztaty WenDo - z zakresu asertywności i samoobrony dla kobiet

Informujemy, iż nabór Formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie prowadzony jest od 29.07. 2020 r.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, co oznacza, iż jedna osoba może wziąć udział w jednym działaniu lub we wszystkich w zależności od swoich potrzeb.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 16, 42 – 600 Tarnowskie Góry,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 w pokoju nr 9 na parterze lub przesłać za pośrednictwem poczty.

W razie dodatkowych pytań prosimy z kontakt z aspirantem pracy socjalnej – Magdaleną Ceglarek - pod nr tel. (32) 381 81 08.

Poniżej formularz zgłoszeniowy i klauzula informacyjna. 

Projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

22 lipca 2020

Głównym celem rehabilitacji rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II - psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III - medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia stopniu;

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE - KONTAKT TEL. 32 493-21-20

ODDZIAŁ ŚLĄSKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KATOWICACH PLAC GRUNWALDZKI 8-10/8

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-z-nowym-modelem-rehabilitacji-kompleksowej/ 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzetu komputerowego oraz audiowizualnego

17 lipca 2020

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w linku:

https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1574&parcat=3&t=more&grupa=15f0feafd32a66 

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk

17 lipca 2020

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje w linku:

https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1574&parcat=3&t=more&grupa=15f116145a5eef 

 

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

6 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Spotkanie odbędzie się 23 lipca o godzinie 16.00 w sali nr 26. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego dystansu  liczba osób będzie ograniczona do 8. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 381 81 08. 

Informacja o rozstrzygnięciu oferty na stanowisko pracy - specjalista pracy z rodziną

23 czerwca 2020

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, IŻ NABÓR NA STANOWISKO PRACY - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ  w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty. 

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

1 czerwca 2020

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrzymałości oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli - Rodzica Zastępczego. Niech uśmiech będzie częstym gościem na twarzach pozostających pod Państwa opieka dzieci, będąc źródłem siły i radości na każdy kolejny dzień.

Życzy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnowskich Górach