Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

19 sierpnia 2019

Pierwsze spotkanie Grupy wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.
Grupa ma charakter otwarty, uczestnicy mogą dołączyć do grupy w dowolnym momencie.
Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach!

projekt „Model rehabilitacji kompleksowej”

12 sierpnia 2019

 

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach rozpoczął realizację projektu „Model rehabilitacji kompleksowej”.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: projekt „Model rehabilitacji kompleksowej”

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

5 sierpnia 2019

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu w ramach programu "Aktywny samorząd".

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne  na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia.

Przypominamy, że w ramach programu "Aktywny samorząd" realizowane są również inne zadania, których celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wszystkie informacje i wzory wniosków dostępne w dziale Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w zakładce Aktywny samorząd

Informacje telefoniczne pod numerem 32 381 84 79

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

26 lipca 2019

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków do 26 lipca

25 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 26.07. 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74

 

ZAPROSZENIE do programu psychologiczno-terapeutycznego i korekcyjno – edukacyjnego

24 lipca 2019

Informujemy, iż aktualnie trwa rekrutacja do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia w ramach programu będą realizowane w formie spotkań indywidualnych i mają charakter terapeutyczny.

Informujemy również, iż we wrześniu b.r. planowane jest także rozpoczęcie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – II grupa.

Więcej informacji odnośnie programów w zakładce „Profilaktyka i wsparcie środowiskowe”

Rekrutacja do obu programów oraz więcej informacji  u p. Mai Banasik, pod nr tel. (032) 381 84 73.

"Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) osobom usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

"Dobry start" dla dzieci w pieczy

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) na każde dziecko uczące się w szkole, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola lub realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

KONFERENCJA „STOSUJĄC PRZEMOC OKAZUJESZ NIEMOC”

3 czerwca 2019

KONFERENCJA  „STOSUJĄC PRZEMOC OKAZUJESZ NIEMOC”

30 maja 2019 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona przemocy w rodzinie, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele prokuratury, psychologów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dzielnicowi, pracownicy socjalni oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych.

Konferencję poprowadziła Pani Ewelina Janik – Holewa Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowskich Górach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach reprezentowały Janina Lizis oraz Maja Banasik, poruszając temat celowości i skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W roli prelegentów znaleźli się również Pan Wojciech Twardowski - psycholog i terapeuta
w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, który poruszył problem psychologii sprawcy przemocy, Pani prokurator Lidię Dolibóg z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, która opowiedziała o tym jak przebiega proces karny, gdy do Prokuratury trafią materiały sprawy dotyczące przemocy w rodzinie. Przez Pana asp. szt. Adama Cichowskiego został poruszony temat działań policji w stosunku do osób stosujących przemoc.

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków do 24 lipca

22 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 24.07. 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74