Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

1 czerwca 2020

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrzymałości oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli - Rodzica Zastępczego. Niech uśmiech będzie częstym gościem na twarzach pozostających pod Państwa opieka dzieci, będąc źródłem siły i radości na każdy kolejny dzień.

Życzy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnowskich Górach

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca 2020

Wita Was słoneczny ranek,

tyle dzisiaj niespodzianek,

tyle przygód czeka Was,

Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !

Wszyscy śmieją się od rana,

Każda buzia roześmiana

Jak ptaszki dziś śpiewają

Tak życzenia radości, sukcesu, zdrowia

Wam składają...

Czytaj więcej o: Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Oferta na stanowisko pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

1 czerwca 2020

OFERTA NA STANOWISKO PRACY

 SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 I. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Do zadań specjalisty pracy z rodziną należy praca z rodzinami korzystającymi z usług w ramach Centrum Usług Społecznych, a w szczególności:

 1. Diagnoza sytuacji rodzinnej rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych zagrożonych odseparowaniem dzieci lub których dzieci przebywają w pieczy zastępczej.
 2. Przedstawienie oferty usług Centrum.
 3. Tworzenie planu pracy z rodziną we współpracy z asystentem rodziny lub inną osobą pracującą z rodziną w gminie i skierowanie do korzystania z odpowiednich usług w Centrum,
 4. Ścisła współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które wpływają na negatywne funkcjonowanie rodziny.
 6. Inicjowanie nowych form wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Budowanie sieci kontaktów współpracy ze społecznością lokalną w celu łagodzenia skutków przeżywanych problemów.
 8. Ocena dotycząca adekwatności i trafności przyznanych usług w kontekście zgłoszonego przez rodzinę problemu i potrzeby.

 

 II. WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie.
 2. Minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe

 

 III. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16.

 

IV. FORMA ZATRUDNIENIA:

1 etat lub ½ etatu w ruchomym systemie pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa

 

 V. OKRES ZATRUDNIENIA: czerwiec – wrzesień  2020 r.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Klauzula RODO.

 

 VII. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ” w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w pokoju nr 6 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach do 10 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kami.

Dokumenty aplikacyjne osób nie wybranych do zatrudnienia zostaną protokolarnie zniszczone.

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych

25 maja 2020

W ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych w dniu 10 czerwca odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastpczych. 

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 16.00-19.00 w sali nr 26 na I piętrze.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności pod nr telefonu 32 381 84 73. 

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

25 maja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje wznowienie spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o godzinie 16.00 w sali nr 26. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego dystansu liczba osób będzie ograniczona do 8. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 381 81 08. 

Wznowienie usług w ramach PCUS

13 maja 2020

Powiatowe Centrum Usług Społecznych informuje, iż od 25 maj planuje się stopniowo wznawiać indywidualne usługi dostępne w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych"

Wszystkich uczestników/czki projektu zainteresowanych korzystaniem z usług: terapii pedagogicznej, seksuologa, poradnictwa prawnika, poradnictwa psychiatry, poradnictwa psychologa prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Izabelą Pawlak pod nr tel. 32 381 84 73

NUMER SOS - Linia Pomocy Pokrzywdzonym

11 maja 2020

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym poprzez:

- telefon zaufania dla ofiar przestępstw ( w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci)

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon +48 222 309 900 i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e mail: info@numersos.pl

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://numersos.pl/

PLAN AWARYJNY - dla osób doświadczających przemocy domowej

7 maja 2020

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. 

W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. 

Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Do pobrania poniżej.

Poradnik PLAN AWARYJNY

Ponadto przypominamy o możliwości uzyskania telefonicznego lub mailowego wsparcia psychologicznego pod nr tel. (32) 381 84 73,  mail:  michalskrzypczak@pcpr.tarnogorski.pl

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

5 maja 2020

Uwaga! W związku ze społeczną izolacją odnotowuje się wzrost zachowań agresywnych, zarówno w obrębie przestrzeni publicznej jak i domowej. W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

https://twojparasol.com/

Jak efektywnie funkcjonować w czasie pandemii?

5 maja 2020

Obecna sytuacja oddziałuje na nas na wiele sposobów: wpływa na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i sytuację materialną. W obliczu pandemii oraz skutków jakie niesie, istotne jest by wiedzieć, że strach jest normalną, ludzką reakcją na zagrożenie. Martwienie się o siebie i swoich bliskich może się jednak przemienić w niezdrowe zamartwianie – mimo, że jest ono zrozumiałe, w niczym nie pomaga.

Im mocniej skupiamy się na rzeczach, które są poza naszą kontrolą, tym bardziej czujemy się zestresowani i bezradni. Dlatego ważnym jest, by koncentrować się jedynie na tym, co jest pod naszą kontrolą: to co robimy tu i teraz wywiera wpływ na nas i każdego kto jest obok.

Poniżej znajduje się odnośnik do kilku praktycznych wskazówek dotyczących bardziej efektywnego funkcjonowania w obecnych warunkach oraz do prostych ćwiczeń mogących pomóc w doraźnym przywróceniu równowagi emocjonalnej. Jeśli wykonanie ich sprawia Ci trudność bądź czujesz się przytłoczony/a kryzysem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego pod nr  tel. 32 381 84 73.

http://acbs.pl/face-covid-jak-efektywnie-funkcjonowac-w-czasie-pandemii/