Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Fundacja Polki Mogą Wszystko” (dotychczasowa nazwa „Fundacja Przyjaciółka”) przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r.

Szczegóły pod adresem:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

Artykuły

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

18 października 2019

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdej chwili. 

Przypominamy o zapisach na  warsztaty edukacyjne dla kobiet doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie,  pod numerem telefonu  (32) 381 84 74. 


Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach! 

Specjalistyczne poradnictwo lekarza neurologa

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od listopada br. rozpoczyna się dla uczestników/czek projektu - opiekunów zastępczych specjalistyczne poradnictwo lekarza neurologa.  Usługa ma na celu świadczenie specjalistycznego poradnictwa lekarza neurologa w zakresie edukacji i informowania o funkcjonowaniu neurologicznym dzieci pozostających pod opieką rodziców zastępczych i wskazania im możliwości rozwiązania pojawiających się problemów - niepełnosprawności, następstw FASD, schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeń układu nerwowego i różnych innych zaburzeń.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w listopadzie br. odbędzie się dla uczestników/czek projektu szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wymiarze 12 godzin dydaktycznych z podziałem na 2 spotkania.

Warsztaty przewidziane są dla 15 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze oraz 45 osób z rodzin zastępczych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Warsztaty z zakresu komunikacji dziecko - rodzic dla rodziców i dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu warsztaty z zakresu komunikacji dziecko - rodzic dla rodziców i dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem warsztatów jest polepszenie umiejętności porozumiewania się oraz wysyłania czytelnych komunikatów, integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawę komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Warsztaty skierowane są dla 12 osób.

Termin pierwszego spotkania  29.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 14 (parter).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu spotkania grupy wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem spotkań jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymiana doświadczeń.

Termin pierwszego spotkania grupy 30.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 14 (parter).

 

Informacji w sprawie spotkań udziela Pani Karolina Kowalska - specjalista pracy z rodziną - pok. nr 7, tel. 32 381 84 73.

! ! ! UWAGA ! ! !

16 października 2019

Dzień 24 grudnia 2019 r. (tj. wtorek – WIGILIA) w zamian za dzień 16 listopada 2018 r. (tj. SOBOTA) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach będzie dniem niepracujacym.

Rusza rekrutacja do projektu „Teraz MY”

14 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczętej w dniu 11 października 2019 r. rekrutacji do projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie na rok 2020 zostanie zakwalifikowanych:
- 19 dzieci w pieczy zastępczej
- 15 osób z niepełnosprawnościami
- 10 uczestników/czek WTZ

Ankiety należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, pok nr 8, lub za pośrednictwem poczty do 30.11. 2019 r. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo od pracowników realizujących wsparcie w ramach projektu pod nr tel. 32 381 84 74.


Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu!

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

11 października 2019

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdej chwili. 

Przypominamy o zapisach na  warsztaty edukacyjne dla kobiet doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie,  pod numerem telefonu  (32) 381 84 74. 


Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach! 

 

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

3 października 2019

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych dla kobiet doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie.

Zajęcia edukacyjne nakierowane są na poszerzanie wiedzy ogólnej z zakresu przemocy i problemów alkoholowych w rodzinie, przepisów prawnych, obalenie mitów i stereotypów na temat przemocy i promowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy.

Warsztaty planowane są dla 2 grup po 12 osób w terminie październik - listopad 2019 r. Spotkania odbędą się w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

Serdecznie zapraszamy do zapisów pod nr tel. (32) 381 84 74.

Oferta pracy - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2 października 2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy pod adresem http://www.bip.pcpr.tarnogorski.pl/?catid=7&parcat=6&t=more&grupa=15d959c627fa18