Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Aktualności

Artykuły

Życzenia z okazji dnia Pracownika Socjalnego

20 listopada 2019

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragniemy złożyć wszystkim pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności,

satysfakcji i zadowolenia z życia zawodowego i osobistego,

motywacji do osiągnięcia coraz wyższych celów.

Życzymy, poczucia bezpieczeństwa i uznania dla zawodu,

niech Państwa praca daje jak najwięcej radości oraz ludzkiej wdzięczności.

 

Życzy Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach wraz z pracownikami

987 - ten numer może uratować komuś życie!

18 listopada 2019

 987 - ten numer może uratować komuś życie!

1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych.

987 – pod tym właśnie numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie.

 Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

25 października 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych dla kobiet zagrożonych i doświadczających problemów alkoholowych,
w tym przemocy w rodzinie.

Warsztaty odbędą się 15 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel.  (32) 381 84 74.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

18 października 2019

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdej chwili. 

Przypominamy o zapisach na  warsztaty edukacyjne dla kobiet doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie,  pod numerem telefonu  (32) 381 84 74. 


Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach! 

Specjalistyczne poradnictwo lekarza neurologa

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od listopada br. rozpoczyna się dla uczestników/czek projektu - opiekunów zastępczych specjalistyczne poradnictwo lekarza neurologa.  Usługa ma na celu świadczenie specjalistycznego poradnictwa lekarza neurologa w zakresie edukacji i informowania o funkcjonowaniu neurologicznym dzieci pozostających pod opieką rodziców zastępczych i wskazania im możliwości rozwiązania pojawiających się problemów - niepełnosprawności, następstw FASD, schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeń układu nerwowego i różnych innych zaburzeń.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Stypendia dla dzieci w pieczy zastępczej

10 września 2019

„Fundacja Polki Mogą Wszystko” (dotychczasowa nazwa „Fundacja Przyjaciółka”) przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r.

Szczegóły pod adresem:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w listopadzie br. odbędzie się dla uczestników/czek projektu szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wymiarze 12 godzin dydaktycznych z podziałem na 2 spotkania.

Warsztaty przewidziane są dla 15 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze oraz 45 osób z rodzin zastępczych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Warsztaty z zakresu komunikacji dziecko - rodzic dla rodziców i dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu warsztaty z zakresu komunikacji dziecko - rodzic dla rodziców i dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem warsztatów jest polepszenie umiejętności porozumiewania się oraz wysyłania czytelnych komunikatów, integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawę komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Warsztaty skierowane są dla 12 osób.

Termin pierwszego spotkania  29.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 26 (I piętro).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu spotkania grupy wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem spotkań jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymiana doświadczeń.

Termin pierwszego spotkania grupy 30.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 14 (parter).

 

Informacji w sprawie spotkań udziela Pani Karolina Kowalska - specjalista pracy z rodziną - pok. nr 7, tel. 32 381 84 73.

! ! ! UWAGA ! ! !

16 października 2019

! ! ! UWAGA ! ! !  Informujemy, że dzień 16 listopada 2019 r. (tj. SOBOTA) będzie dniem pracującym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w zamian za dzień 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA) który będzie dniem wolnym.