Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Darmowa pomoc psychologiczna - Fundacja ADRA

4 maja 2020

Fundacja ADRA, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków.

Fundacja proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdy izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Do tej pory chętnych do prowadzenia grup zgłosiło się sporo. To psychologowie, trenerzy, doradcy zawodowi i terapeuci. Grupy wsparcia będą działać w oparciu o model, dzięki któremu jeden mentor obejmuje wsparciem aż 144 osoby

Mentor - przygotowuje moderatorów do odpowiedniego prowadzenia grup, udziela wsparcia w trakcie trwania projektu.

Moderator – dba o wsparcie dla grup zgodnie z ich założeniami i w oparciu o wskazówki udzielane przez mentora.

Beneficjent / osoba szukająca wsparcia – może się zgłosić już dziś. Wystarczy wypełnić formularz, który ułatwi moderatorom utworzenie odpowiednich grup tematycznych.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

- wejść na stronę www.adra.pl/kryzys

- wypełnić krótki formularz

- poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Osoby, które mają wykształcenie psychologiczne, psychoterapeutyczne lub ukończone szkolenia związane z coachingiem i doradztwem zawodowym Fundacja ADRA zaprasza do współpracy w projekcie na zasadach wolontariatu jako moderator grupy lub mentor. CV należy wysyłać na adres rekrutacja@adra.pl.

Osoba do kontaktu:

Magda Matuszewska

  • 48 691 394 950
    mmatuszewska@adra.pl
    ADRA Polska | www.adra.pl

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

28 kwietnia 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Czytaj więcej o: Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

Życzenia Wielkanocne

9 kwietnia 2020

Zdrowych, pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością.

Życzy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach wraz pracownikami.

Infolinia dla osób niesłyszących ws. koronawirusa

7 kwietnia 2020

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię dla osób niesłyszących, które potrzebują informacji w związku z epidemią COVID-19.

Czytaj więcej o: Infolinia dla osób niesłyszących ws. koronawirusa

SENIOR-FON wsparciem dla osób starszych w województwie śląskim

1 kwietnia 2020

Jednym z priorytetów Województwa Śląskiego jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług dla seniorów. Również z RPO WSL 2014-2020 realizujemy projekty wspierające osoby starsze, o czym możecie przeczytać w naszym biuletynie. Zaangażowanie w tego typu inicjatywy jest teraz szczególnie ważne, gdy epidemia COVID-19 jeszcze mocniej ograniczyła możliwości seniorów, dlatego 30 marca 2020 r. wystartowała usługa Śląskiego Telefonu dla Seniora SENIOR-fon, którego operatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej o: SENIOR-FON wsparciem dla osób starszych w województwie śląskim

Wsparcie psychologiczne

23 marca 2020

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa COVID-19 udzielane jest WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE udzielane jest telefoniczne pod nr  tel. 32 381 84 73

poniedziałek: 10.00 - 14.30

wtorek: 8.30 - 13.00

środa: 7.00 - 11.00

czwartek: 8.30 - 13.00

piątek: 7.00 - 11.30

lub mailowo: michalskrzypczak@pcpr.tarnogorski.pl

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

23 marca 2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanymi z COVID-19 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest zamknięty do odwołania.

Specjaliści udzielają pomocy zdalnej (za pomocą telefonu, maila, Skype itp.). W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt pod numerem 579 519 688 lub ogólnopolską infolinią 222 309 900 lub mailowo kontakt.osrodekpomocygliwice@gmail.com

Zasady udzielania wsparcia

Zadanie jest skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób im najbliższych. Do określenia statusu osoby posługujemy się definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie karnym (dalej: k.k.):

1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),

2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),

3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

UWAGA!!!

11 marca 2020

W związku z okresem nasilonych zachorowań i infekcji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt przez osoby z widocznymi objawami zachorowania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego - (32) 381 81 01 lub mailowego  pcpr@tarnogorski.pl

Ponadto zachęcamy do zapoznania się  materiałami informacyjnymi dot. koronawirusa przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Telefoniczne poradnictwo psychologiczne

13 marca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach udziela telefonicznych konsultacji psychologicznych w zakresie:
- konsultacje indywidualne i rodzinne,
- pomoc osobom doświadczającym przemocy,
- wsparcie psychologiczne dla osób będących w sytuacji kryzysowej.


Zapisy odbywają się pod nr telefonu 32 381 84 73 w godzinach 
poniedziałek - 10:00 -16:00
wtorek - piątek - 7:00 - 13:00

Nowe usługi w ramach "Powiatowego Centrum Usług Społecznych"

6 marca 2020

Ruszają zapisy do udziału w kolejnych usługach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej:

1.  Szkolenie "Dziecko krzywdzone" - celem szkolenia jest uwrażliwienie na problem przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz z symptomami występującymi u dzieci doświadczających przemocy i nawiązywania z nimi kontaktu- Ilość uczestników: około 15 osób, czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

2. Szkolenie związane z tematyką wpływu diety na zaburzenia zachowania dzieci- celem szkolenia jest zapoznanie się ze związkami między zachowaniami dzieci a dietą, zwłaszcza pod kątem takich schorzeń jak zespół Aspergera, ADHD, celiakia itd.
ilość uczestników: około 15 osób, czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

3. 3- dniowe warsztaty wyjazdowe edukacyjne dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej wraz z dziećmi.
W trakcie wyjazdu dla kobiet- rodziców zastępczych przeprowadzony zostanie trening asertywności, wzmocnienia własnej wartości i radzenia sobie z przemocą, poprzez naukę elementów samoobrony - WenDo - 10x 45 min.
Z kolei dla mężczyzn- rodziców zastępczych zaplanowano warsztat z zakresu powszechnych problemów związanych z zagadnieniami dyskryminacji.
W czasie, kiedy rodzice będą uczestniczyć w zajęciach dla dzieci  zaplanowano zajęcia z animatorami. Dzieci będą mogły korzystać z zaplanowanych atrakcji m.in. zajęć sportowych, warsztatów plastycznych i manualnych, malowania twarzy itd.
Ponadto planuje się w rakcie wyjazdu wycieczkę do Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach wraz z wizytą w Muzeum Ognia oraz wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu lub Górskiego Parku Rozrywki Równica.

Wyjazd przewidziany jest na maj 2020 r, do jednej z miejscowości wypoczynkowych w województwie śląskim np. Ustroń, Żywiec, Szczyrk, Brenna, Pszczyna.
Ilość uczestników - 60 osób, z podziałem na 2 grupy wyjazdowe -  2 x 30 osób.

Po wyłonieniu wykonawcy osoby chętne zostaną poinformowane o szczegółach dotyczących wyjazdu.

W pierwszej kolejności z wyjazdu mają prawo skorzystać rodziny, które nie brały udziału w poprzednio organizowanych wyjazdach.


Chętnych do udziału w poszczególnych usługach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32- 381-84-73 lub osobiście w siedzibie Centrum w pokoju nr 7. Osoby wyznaczone do kontaktu: Pani Karolina Kowalska oraz Pani Izabela Pawlak- (Specjaliści pracy z rodziną).

Ruszają zapisy do udziału w nowych usługach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" dla członków rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze:

1.  3- dniowe wyjazdowe warsztaty wspierająco - profilaktyczne dla  40 osób - rodziców wraz z dziećmi.
W trakcie wyjazdu dla kobiet przeprowadzony zostanie trening asertywności, wzmocnienia własnej wartości i radzenia sobie z przemocą, poprzez naukę elementów samoobrony - WenDo - 10x 45 min.
Z kolei dla mężczyzn zaplanowano warsztat z zakresu powszechnych problemów związanych z zagadnieniami dyskryminacji. W czasie, kiedy rodzice będą uczestniczyć w zajęciachdzieci pod opieką animatorów będą mogły korzystać z zaplanowanych atrakcji m.in. zajęć sportowych, warsztatów plastycznych i manualnych, malowania twarzy itd.
Ponadto planuje się wycieczki do Zamku w Bobolicach oraz Ruin Zamku w Mirowie, a także zwiedzanie Grodu na Górze Birów, Zamku Ogrodzieniec wraz z Parkiem Miniatur.
Wyjazd przewidziany jest na maj/czerwiec 2020 r.
Miejsce pobytu: teren jury krakowsko-częstochowskiej.

2. 4- dniowe wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla rodziców z dziećmi, które mają na celu zwiększenie umiejętności społecznych, budowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie.
Ilość uczestników:  40 osób z podziałem na 2 grupy wyjazdowe - 2 x 20 osób.
W trakcie wyjazdu planuje się wycieczki do Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach wraz z wizytą w Muzeum Ognia oraz wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu lub Górskiego Parku Rozrywki Równica.
Wyjazd przewidziany jest na maj 2020 r, do jednej z miejscowości wypoczynkowych w województwie śląskim np. Ustroń, Żywiec, Szczyrk, Brenna, Pszczyna.
Po wyłonieniu wykonawcy osoby chętne zostaną poinformowane o szczegółach dotyczących wyjazdu.

3. Pakiet 5 szkoleń z zakresu przebiegu ciąży i opieki nad małym dzieckiem oraz radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci- szkolenia obejmują 5 spotkań po 4 godz. dydaktyczne. Ilość uczestników: ok. 15 osób.

Chętnych do udziału w poszczególnych usługach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32- 381-84-73 lub osobiście w siedzibie Centrum w pokoju nr 7.
Osoby wyznaczone do kontaktu: Pani Karolina Kowalska oraz Pani Izabela Pawlak- Specjaliści pracy z rodziną.