Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie na szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych

21 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w marcu br. rozpoczyna się  kolejna edycja szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych.


O terminach spotkań w ramach szkolenia będziemy informować Państwa na bieżąco. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest złożenie dokumentacji projektowej  (w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 ) dotyczącego udziału w szkoleniu, uzyskanie wstępnej akceptacji Zespołu ds. pieczy zastępczej, a następnie złożenie deklaracji udziału w projekcie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) i (32-381-84-73 ) lub osobiście w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 lub nr 11. 

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

19 lutego 2020

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES realizuje Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Czytaj więcej o: Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

19 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie.

W trakcie spotkań grupy wsparcia uczestnicy/czki wymieniają się doświadczeniami i informacjami, dzielą się swoimi troskami i problemami, wspólnie szukają rozwiązań swoich problemów, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. 

Uczestnicy/czki grupy mają okazję nawiązać nowe relacje, poznać inne osoby zmagające się z niepełnosprawnością. 

Kolejne spotkania zaplanowane są na 5 i 19 marca o godzinie 16.00 w sali nr 14 na parterze budynku PCPR. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Ceglarek pod nr tel. 32 381 81 08. 

Nowe usługi dostępne w ramach Powiatowego Centrum Usług Społecznych

14 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych" wkrótce zostaną uruchomione kolejne usługi dedykowane osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Istnieje możliwość wzięcia udziału w następujących szkoleniach i warsztatach:

1. Pakiet 5 szkoleń- 5 x 1 dzień (4 godzin dydaktycznych). Każda grupa szkoleniowa powinna liczyć około 15 uczestników, a każdy dzień szkolenia poświęcony będzie poszczególnemu etapowi rozwojowemu dziecka: m.in. małe dziecko, dziecko w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym oraz  nastolatek. Istnieje możliwość udziału we wszystkich częściach szkolenia lub wyboru tej tematyki, która w codziennym życiu będzie dla Państwa najbardziej przydatna.
Realizację warsztatów planuje się na kwiecień - maj br.
 
2. Warsztat wyjazdowy 4- dniowy dotyczący wypalenia zawodowego- jest to usługa adresowana do wszystkich rodzin zastępczych (w tym zawodowych).
Ilość miejsc ograniczona- ok. 30 osób.
Planuje się podział uczestników na dwie grupy wyjazdowe. Warsztaty bedą odbywały sie na terenie woj. śląskiego w miesiącach kwiecień - maj br.

Szczegóły dotyczące dokładnych terminów zostaną podane Państwu po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy poszczególnych usług.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. usługach prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej lub Pani Izabeli Pawlak- specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Program korekcyjno-edukacyjny

14 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o planowanej realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W roku 2020 oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi planuje się objąć 9 osób w warunkach wolnościowych. 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tut. Centrum w pokoju nr 9 na parterze lub telefonicznie pod numerem tel. 32 381 81 08. 

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie, jak również:

 • Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”
 • Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne
 • Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania
 • Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę
 • Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.
 • Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Adresaci programu:

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

 • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
 • osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Kampania "Nie zagub dziecka w sieci"

30 stycznia 2020

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do zapoznania się z kampanią pt. "Nie zgub dziecka w sieci" 

"Twoje dziecko nie umie żyć bez internetu? W każdej wolnej chwili sięga po komórkę, by pograć lub sprawdzić social media? Nie wiesz jak sobie z tym radzić? Pomożemy. Weź udział w naszym webinarze. Startujemy za tydzień – 30 stycznia o godz. 18.00."

Celem kampanii  jest edukacja rodziców i opiekunów, podpowiadanie im jak mądrze – ramię w ramię – iść z dzieckiem przez wirtualny świat.

W ramach kampanii powstają poradniki, artykuły i inne skierowane do rodziców materiały, które tłumaczą jak opiekować się dzieckiem nie tylko offline, ale i online.

W ramach kampanii opublikowano poniższe poradniki:

 1. „Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie”
 2. „FOMO i nadużywanie nowych technologii”
 3. „Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję!”
 4. „Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online”

Wszystkie poradniki można znaleźć i pobrać tutaj: https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/do-poczytania

Więcej informacji o kampanii: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

SYSTEM SOW - Aktywny samorząd

28 stycznia 2020

Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Czytaj więcej o: SYSTEM SOW - Aktywny samorząd

Program "Aktywny samorząd" w 2020 roku

28 stycznia 2020

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Czytaj więcej o: Program "Aktywny samorząd" w 2020 roku

SYSTEM SOW - PFRON

14 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) zostały wdrożone zmiany dotyczące wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia drogą elektroniczną, w Systemie SOW.

Do złożenia wniosku wymagane jest:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie SOW,
 • Profil Zaufany.

 

Niezależnie od powyższych możliwości, nabór wniosków w dotychczasowej formie tj. wersji papierowej      odbywa się od 2 stycznia 2020 r. w wyznaczonych godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 pokój nr 3.

 

 

Szkolenie PRIDE - w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”

10 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w marcu br. planuje się rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych.


O terminach spotkań w ramach szkolenia będziemy informować Państwa na bieżąco. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest złożenie dokumentacji projektowej  (w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 ) dotyczącego udziału w szkoleniu, uzyskanie wstępnej akceptacji Zespołu ds. pieczy zastępczej, a następnie złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz pozostałych dokumentów określonych w regulaminie udziału w projekcie, które dostępne są m.in. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce Powiatowe Centrum Usług Społecznych oraz w siedzibie Centrum przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) i (32-381-84-73 ) lub osobiście w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 lub nr 11.