Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Fundacja Polki Mogą Wszystko” (dotychczasowa nazwa „Fundacja Przyjaciółka”) przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r.

Szczegóły pod adresem:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

26 lipca 2019

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków do 26 lipca

25 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 26.07. 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74

 

ZAPROSZENIE do programu psychologiczno-terapeutycznego i korekcyjno – edukacyjnego

24 lipca 2019

Informujemy, iż aktualnie trwa rekrutacja do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia w ramach programu będą realizowane w formie spotkań indywidualnych i mają charakter terapeutyczny.

Informujemy również, iż we wrześniu b.r. planowane jest także rozpoczęcie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – II grupa.

Więcej informacji odnośnie programów w zakładce „Profilaktyka i wsparcie środowiskowe”

Rekrutacja do obu programów oraz więcej informacji  u p. Mai Banasik, pod nr tel. (032) 381 84 73.

"Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) osobom usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

"Dobry start" dla dzieci w pieczy

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) na każde dziecko uczące się w szkole, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola lub realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

KONFERENCJA „STOSUJĄC PRZEMOC OKAZUJESZ NIEMOC”

3 czerwca 2019

KONFERENCJA  „STOSUJĄC PRZEMOC OKAZUJESZ NIEMOC”

30 maja 2019 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona przemocy w rodzinie, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele prokuratury, psychologów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dzielnicowi, pracownicy socjalni oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych.

Konferencję poprowadziła Pani Ewelina Janik – Holewa Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowskich Górach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach reprezentowały Janina Lizis oraz Maja Banasik, poruszając temat celowości i skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W roli prelegentów znaleźli się również Pan Wojciech Twardowski - psycholog i terapeuta
w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, który poruszył problem psychologii sprawcy przemocy, Pani prokurator Lidię Dolibóg z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, która opowiedziała o tym jak przebiega proces karny, gdy do Prokuratury trafią materiały sprawy dotyczące przemocy w rodzinie. Przez Pana asp. szt. Adama Cichowskiego został poruszony temat działań policji w stosunku do osób stosujących przemoc.

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków do 24 lipca

22 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 24.07. 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74

 

"Szkoła dla rodziców" - część II

18 lipca 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału i jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona (max. 14 osób). O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W celu zgłoszenia udziału lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze specjalistami pracy z rodziną p. Karoliną Kowalską osobiście w siedzibie Centrum-  pokój nr 7 lub  pod nr tel: (32) 381-84-73.

 

Czytaj więcej o: "Szkoła dla rodziców" - część II

UWAGA - Oferta pracy na stanowisko Pracownika Socjalnego

17 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach poszukuje pracownika na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane uprawnienia pozwalające na wspomnianym stanowisku.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem 32 381 81 05.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

17 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o ogłoszonym otwartym konkursie ofert w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Usług Społecznych.Oferty należy składać do 02.08. 2019 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 45/269/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2022 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w poniższym linku. 

http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/7777