Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Fundacja Polki Mogą Wszystko” (dotychczasowa nazwa „Fundacja Przyjaciółka”) przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r.

Szczegóły pod adresem:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

Artykuły

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków do 19 lipca

15 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 19.07. 2019 r. Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74.

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków

8 lipca 2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rekrutacja do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużona do 12.07. 2019 r. Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74.

 

 

 

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

8 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach realizuje od 1 lipca 2019 r.w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów 
województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 r.
projekt „MAM MOC – pokonam przemoc” dla osób doświadczających problemów alkoholowych, zagrożonych i doświadczająca przemocy w rodzinie.

 

 

Czytaj więcej o: Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

28 czerwca 2019

“Kurs na samodzielność 2019” - szkolenie z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych

28 czerwca 2019

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

19 czerwca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przystąpiło do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

 

Czytaj więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych

12 czerwca 2019

PCPR zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych odbywające się w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca o godzinie 16.00 w sali nr 14 na parterze w budynku PCPR. Zachęcamy do udziału w spotkaniach, grupa ma charakter otwarty i można do niej dołączyć w każdym momencie.  W celu potwierdzenia spotkania prosimy o kontakt tel. z Panią Mają Banasik pod nr tel. (32) 381-84-75. 

 

Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Aktualności Powiatowego Centrum Usług Społecznych

12 czerwca 2019

Aktualnie w ramach działalności Powiatowego Centrum Usług Społecznych realizowanych jest szereg usług skierowanych dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. 

Realizowane usługi skierowane są także dla rodzin biologicznych. Celem tych usług jest poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich sprzyjających nawiązywaniu prawidłowych relacji rodzinnych.

Przypominamy, iż rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do pokoju nr 7, lub do kontaktu tel. (32) 381-84-73 w celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia niezbędnych dokumentów projektowych.

 

 

Czytaj więcej o: Aktualności Powiatowego Centrum Usług Społecznych

Fachowe doradztwo i wsparcie w przygotowaniu projektów do RPO WSL 2014-2020

28 czerwca 2019

Bezpieczne wakacje 2019

28 czerwca 2019