Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Bezpieczne Ferie 2020”

„Bezpieczne Ferie 2020”

9 stycznia 2020

„Bezpieczne Ferie 2020”

 Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 10 stycznia 2020 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2020", które potrwają do 24 lutego 2020 r.

W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2020". Zwrócił się także do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W okresie ferii zimowych codziennie na stokach będzie można spotkać policyjne patrole narciarskie, które zapewnią bezpieczeństwo i porządek publiczny na stokach narciarskich i terenach przyległych, a także wesprą ratowników GOPR w udzielaniu pomocy i ratowaniu życia i zdrowia ofiar wypadków w górach. Wspólnie z Grupą Beskidzką GOPR zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu/

Więcej na temat, jak zadbać, aby wypoczynek był bezpieczny oraz jak uniknąć zimowych zagrożeń można przeczytać w poradnikach RCB: Bezpieczny wypoczynek zimąBezpieczeństwo na lodzieJak przygotować się do zimy oraz Podróż zimą samochodem.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomi całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą będzie można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

 

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

Zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowany wypoczynek zimowy pn. „Ferie: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Konkurs ma na celu promocję działań edukacyjnych na rzecz najmłodszych w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania. Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem:

http://www.wsse.katowice.pl/art,429,konkurs-ferie-bezpiecznie-zdrowo-i-zabawnie

 

Program terapeutyczno-psychologiczny

9 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o planowanej realizacji programu terapeutyczno-psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W roku 2020 oddziaływaniami terapeutyczno-psychologicznymi planuje się objąć 4 osoby.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tut. Centrum w pokoju nr 9 na parterze lub telefonicznie pod numerem tel. 32 381 81 08. 

Nabór do programu psychologiczno-terapeutycznego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu psychologiczno-terapeutycznego jest BEZPŁATNE!

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją dla programu korekcyjno-edukacyjnego i ma na celu utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są również osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.

Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego obejmuje rekrutację oraz  spotkania w formie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych. 

Zajęcia wchodzące w skład programu będą miały charakter indywidualny i będą obejmować minimum 10 godzin na każdego uczestnika.

Program korekcyjno-edukacyjny

9 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o planowanej realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W roku 2020 oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi planuje się objąć 20 osób.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tut. Centrum w pokoju nr 9 na parterze lub telefonicznie pod numerem tel. 32 381 81 08. 

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie, jak również:

 • Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”
 • Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne
 • Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania
 • Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę
 • Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.
 • Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Adresaci programu:

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

 • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
 • osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

3 stycznia 2020

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 -2020.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Czytaj więcej o: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

30 grudnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie.

W trakcie spotkań grupy wsparcia uczestnicy/czki wymieniają się doświadczeniami i informacjami, dzielą się swoimi troskami i problemami, wspólnie szukają rozwiązań swoich problemów, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. 

Uczestnicy/czki grupy mają okazję nawiązać nowe relacje, poznać inne osoby zmagające się z niepełnosprawnością. 

Kolejne spotkania zaplanowane są na 16 i 30 stycznia o godzinie 16.00 w sali nr 14 na parterze budynku PCPR. 

Życzenia Bożonarodzeniowe

20 grudnia 2019

"Jeżeli tak uroczyście 
obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym… "
Jan Paweł II

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.

Niech spokój i szczęście w Waszych domach zagości.
Niech będą to święta pełne miłości.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Życzy Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach wraz z pracownikami

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

25 listopada 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w tym roku dołączyło do światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” we współpracy z Fundacją Po DRUGIE.

W ramach kampanii zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu tarnogórskiego o tematyce przemocy wobec dzieci i młodzieży doznawanej zarówno w środowisku szkolnym jak  i domowym. Warsztaty odbyły się 18 listopada na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat rozpoznawania oznak przemocy, jej przyczyn i skutków, a także sposobów radzenia sobie z przemocą i agresją w środowisku szkolnym, rówieśniczym. Przekazano również informację w jakich miejscach osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy oraz gdzie należy się zgłosić i jakie służby poinformować w sytuacji gdy jest się świadkiem stosowania przemocy.

987 - ten numer może uratować komuś życie!

18 listopada 2019

 987 - ten numer może uratować komuś życie!

1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych.

987 – pod tym właśnie numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie.

 Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

25 października 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych dla kobiet zagrożonych i doświadczających problemów alkoholowych,
w tym przemocy w rodzinie.

Warsztaty odbędą się 15 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel.  (32) 381 84 74.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

18 października 2019

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.

Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdej chwili. 

Przypominamy o zapisach na  warsztaty edukacyjne dla kobiet doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie,  pod numerem telefonu  (32) 381 84 74. 


Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach!