Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Nasz Misja

Umożliwiamy ludziom pokonywanie przeciwności i osiąganie stabilizacji życiowej.
Wspieramy mających trudności w funkcjonowaniu społecznym: dzieci, dorosłych i niepełnosprawnych.
Rozwijamy inicjatywy obywatelskie i pomoc społeczną.
Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

Trzymamy z mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego.