Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Przedmiot działalności

Zgodnie z art. 19 ust. 19 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz.U.08.115.728 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy "utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników". Z kolei do zadań powiatu realizowanych bezpośrednio przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie powyższego artykułu, należą: