Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Domy Pomocy Społecznej

Menu dla: Domy Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ust. 1. Ustawy o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.