Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Wykaz Domów Pomocy Społecznej

Wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Zabezpieczenie społeczne dot. wydania zezwolenia na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego funkcjonuje 6 Domów Pomocy Społecznej, są to: