Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności

Aktualności

Artykuły

 • Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień - wrzesień 2019

  WRZESIEŃ

  Grupa wsparcia

  We wrześniu odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy/czki pracowali nad poczuciem własnej wartości. W tym celu uczestnicy/czki sporządzili listę własnych atutów, by następnie skonfrontować ją z innymi członkami grupy. Po części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do pobliskiej pizzerii, gdzie wspominali warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wspólnie przeglądając zdjęcia z wyjazdu.

  Podczas kolejnego spotkania uczestnicy/czki projektu wybrali się do tarnogórskiej herbaciarni, by poznać różne egzotyczne rodzaje herbat oraz i właściwości zdrowotne. Wspólne wyjście sprzyja integracji ze społecznością lokalną oraz zachęca do podejmowania nowych aktywności.

  Spotkanie 26 września było kontynuacją tematu o samoocenie. Uczestnicy/czki wykonywali ćwiczenia mające na celu wzrost samooceny, uświadomienie sobie swoich mocnych stron i pracę nad ich rozwojem.

  W trakcie ostatniego spotkania uczestnicy/czki wzięli udział w projekcji filmowej pt. „W deszczowy dzień w Nowym Jorku” w kinie „Olbrzym” przy Tarnogórskim Centrum Kultury.

   

  Indywidualne wsparcie psychologiczne

  We wrześniu ze wsparcia psychologicznego skorzystało 4 osoby. Uczestnikom/czkom projektu udzielono wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych oraz w relacjach rodzinnych.

   

  Warsztaty wyjazdowe z zakresu nabywania kompetencji społecznych

  W terminie od 24-25 września 13 uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami wraz z 4 opiekunów wzięło udział w wyjazdowych warsztatach z zakresu nabywania kompetencji społecznych. Warsztaty zrealizowano w hotelu Vestina w Wiśle. Podczas wyjazdu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z zakresu nabywania kompetencji społecznych.

  Uczestnikom/czkom zapewniono możliwość korzystania z mini spa. W trakcie pobytu zorganizowano zajęcia integracyjne w postaci wspólnego ogniska oraz wycieczkę do Pszczyny w trakcie której uczestnicy/czki zwiedzili zagrodę żubrów, rynek i park zamkowy w Pszczynie.

   

  Aktywizacja zawodowa

  W okresie od sierpnia do września 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami zrealizowało 3-godzinne indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym, których celem było nabycie kompetencje z zakresu poruszania się po rynku pracy, przełamania bariery związanej z niepełnosprawnością oraz poznanie zasad dotyczących przygotowania dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny).

  W październiku odbyły się także warsztaty z doradcą zawodowym dla 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Uczestnicy zrealizowane 12-godzinne warsztaty z zakresu sprawnego poruszania się po rynku pracy.

   

  Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

  Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: zajęcia ogólnorozwojowe na basenie, psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię SI.  Zakończono wsparcie udzielane w ramach terapii logopedycznej. 

   

  SIERPIEŃ

  Grupa Wsparcia

  W sierpniu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy/czki uczyli się tworzyć afirmację w oparciu o wytyczne dotyczące ich skuteczności. Każdy z uczestników/czek miał za zadanie stworzyć 2-3 spersonalizowane afirmację zamieniające przesłania negatywne w pozytywne. Następnie omówiono czynności wpływające na skuteczność afirmacji.

  W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali zapoznani z pojęciem samooceny i wpływu jej na poczucie własnej wartości. Wspólnie zastanawiano się nad przyczynami obniżonego poczucia własnej wartości. Temat podsumowano ćwiczeniem – każdy z uczestników/czek otrzymał informację zwrotną od grupy na temat swoich silnych stron, zalet oraz pozytywnych cech charakteru.

  Po zakończonym ćwiczeniu uczestnicy/czki wybrali się do pobliskiej pizzerii.

   

  Warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

  w terminie od 19-23 sierpnia 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w Zebrzydowicach. W wyjeździe wzięło udział 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami wraz z 3 ich opiekunów. Podczas wyjazdu przeprowadzono warsztaty z zakresu doskonalenia zaradności w życiu codziennym, zorganizowano dwie wycieczki – jedna do Ciszyna, druga do ogrodów Kapias z Goczałkowicach Zdrój. Uczestnicy/czki integrowali się podczas wspólnego ogniska i grilla. Uczestnicy/czki projektu zrealizowali po 10 zabiegów rehabilitacyjnych na osobę. Zrealizowany warsztat przyczynił się wzrostu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz umiejętności życiowych, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji.

   

  Wsparcie na rzecz dzieci w pieczy zastępczej:

  Uczestnicy/czki projektu - dzieci w pieczy zastępczej kontynuują wcześniej rozpoczęte terapie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną, terapia SI. 
  2 małych dzieci - uczestników/czek projektu wraz z opiekunami uczestniczą na zajęcia ogólnorozwojowe na basenie. 

   

  Letnie warsztaty terapeutyczne FASD

  5 dzieci wraz z 3 opiekunów w terminie 15-15 sierpnia wzięło udział w letnich wyjazdowych warsztatach terapeutycznych FASD w Bolesławcu. W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla opiekunów, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i diagnostykę dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.

   Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

   

  Szkolenie z zakresu e-administracji

  27 sierpnia 4 uczestników/czek z niepełnosprawnościami wzięła udział w szkoleniu z zakresu e-administracji. Uczestnicy/czki szkolenia zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dot. e-administracji, które mogą być przydatne w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/czki dowiedzieli się co to jest profil zaufany, jak się go zakłada, na ile jest on ważny, czym różni się profil zaufany od podpisu elektronicznego, poznali możliwości korzystania z portali ePUAP, obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, empatia.mpips.gov.pl, pue.zus.pl itp.

   

  Aktywizacja zawodowa

  W ramach uczestnictwa w projekcie do objęcia aktywizacją zawodową skierowano 15 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej, 11 osób z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępcza. Aktywizacja zawodowa odbywa się na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W sierpniu w rakach aktywizacji zawodowej wsparciem objęto 15 uczestników/czek WTZ, którzy zrealizowali 3 godzinne indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Na podstawie opracowanego przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania uczestników/czki 4 skierowano do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego. Pozostałym uczestnikom zalecono dalsze wsparcie w ramach uczestnictwa w WTZ.

  W sierpniu 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą zrealizowało indywidualne doradztwo zawodowe, w wymiarze 3 godzin na osobę. Uczestnicy/czki w Indywidualnym Planie Działania określili swoje predyspozycje zawodowe oraz możliwości pod kątem aktualnej sytuacji na rynku pracy. Wszyscy usamodzielniani wychowankowie opuszczający piecze zastępczą zostali skierowani do odbycia kursy/szkoleń zawodowych, w celu nabycia kwalifikacji przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym. 5 z nich skierowano do odbycia staży zawodowych, po zrealizowanych kursach/szkoleniach.

   

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień - wrzesień 2019
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2019

  Grupa Wsparcia

  W lipcu odbyły się trzy spotkania grupy wsparcia, jedno o charakterze stacjonarnym, dwa o charakterze wyjść kulturalno-artystycznych. Uczestnicy/czki grupy wzięli udział w wydarzeniu plenerowym na rynku w Tarnowskich Górach – „Barbórka w środku lata”, oraz Projekcji filmowej pt. „Aladyn” w tarnogórskim TCK. W spotkaniach uczestniczyło średnio 10 osób.

   

  Indywidualne wsparcie psychologiczne

  W lipcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne na rzecz uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami.

   

  Warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych.

   w terminie od 10-12 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych w Wiśle. W wyjeździe udział wzięło 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz ich 5 opiekunów.

   

  Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

  W lipcu dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

  Dodatkowo od lipca na rzecz dzieci w pieczy zastępczej skierowano wsparcie w postaci:

  - Zajęć rehabilitacyjnych - ogólnorozwojowe wspierające dla małych dzieci z elementami terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne - 2 dzieci (od czerwca 1 dziecko, od lipca 2 dzieci)

  - w czerwcu i lipcu 6 dzieci wzięło udział w sportowych półkoloniach - po 2 dzieci w 3 turnusach 10 dniowych,

  - od lipca 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami realizuje wsparcie w postaci zajęć ogólnorozwojowych na basenie w wymiarze 15 zajęć.

   

  Wsparcie kierowane do uczestników/czek – usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

  - w lipcu 15 uczestników/czek projektu zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego w celu wyznaczenia ścieżki reintegracji w obszarze zawodowym i sprecyzowania celów oraz perspektyw zawodowych.

   

  Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2019
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - czerwiec 2019

  Grupa wsparcia

  W czerwcu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia dla ON. Jedno o charakterze stacjonarnym, drugie to wyjście na pokaz grup tanecznych TESS do pobliskiego Tarnogórskiego Centrum Kultury. W spotkaniach uczestniczyło 5 i 6 osób.

  - w czerwcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu.

   

  EEG Biofeedback

  W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback.

  Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

  Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - czerwiec 2019
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - maj 2019

  Grupa wsparcia

  W maju odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Teraz MY”.

  Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wzięli udział w 2 Tarnogórskim Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestniczki zapoznały się z ofertą instytucji udzielających wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wysłuchały wykładu pt. „Seksualność i niepełnosprawność” dr Michała Błachuta.

  W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali wprowadzenia do tematu „Stres i radzenia sobie z nim. Zidentyfikowano osobiste stresory każdego z uczestników/czek. W ramach walki ze stresem uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe. Na następnym spotkaniu kontynuowano temat stresu i poznano kolejne metody radzenia sobie z nim, dzięki czemu uczestnicy mogli zwiększyć swoją odporność na sytuacje stresowe.

  Ostanie spotkanie grupy wsparcia w maju miało charakter wyjścia kulturalno-artystycznego. Uczestnicy/czki zwiedzili wraz z przewodnikiem Zamek w Starych Tarnowicach, Przewodnik w interesujący sposób przedstawił historię i tradycje Zamku, opowiedział o prezentowanych wystawach, przedmiotach codziennego użytku i innych interesujących eksponatach z minionych epok.

  Indywidualne wsparcie psychologiczne

  W maju odbyło się 5 konsultacji psychologicznych, w trakcie których osoby objęte wsparciem uzyskały niezbędne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów i kontynuowały pracę psychologiczną rozpoczętą na poprzednich sesjach.

  Life coaching

  W maju rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych sesji life coachinowych, dla 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w wymiarze 6 godzin na osobę. Wsparcie realizowane było do końca czerwca. Celem life coachingu jest m.in.: Sformułowanie skutecznie celu zawodowego i odkrycie własnych pragnień, marzeń, celów, Uwolnienie ograniczeń, by zyskać harmonią w relacjach międzyludzkich, znalezienie równowagi między życiem osobistym i zawodowym, nabycie umiejętności zarządzania sobą i czasem.

  W maju dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

  Asystent osoby niepełnosprawnej

  Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną.

  Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - maj 2019
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - kwiecień 2019

  Działania projektowe w kwietniu 2019 r.  

  Grupa wsparcia
  W kwietniu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Pierwsze spotkanie w kwietniu dotyczyło postrzegania niepełnosprawności w rodzinie oraz społeczności. Uczestnicy/czki dyskutowali na temat traktowania osób niepełnosprawnych z rozgraniczeniem na niepełnosprawność fizyczną i psychiczną. Podczas kolejnego spotkania kontynuowano temat niepełnosprawności. Uczestnicy zapoznali się z tematyką spotkani niepełnosprawności i ich charakterystyką, wymieniali się informacjami nt. przywilejów z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W dniu 26 kwietnia uczestnicy/czki grupy wsparcia wzięli udział w Koncercie Jubileuszowym Tarnogórskiego Big Bandu.

  Indywidualne wsparcie psychologiczne
  Indywidualne wsparcie psychologiczne W kwietniu 2 uczestniczek projektu zostało objęte wsparciem w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Łączny wymiar wsparcia udzielonego w kwietniu to 5 godzin. Na bieżąco udzielane jest wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. 

  Terapia EEG Biofeedback
  EEG Biofeedback WTZ W kwietniu zakończono rozpoczęte w grudniu 2018 wsparcie w postaci Terapii EEG Biofeedback dla 4 uczestników/czek projektu z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każdy z uczestników/czek zrealizował 20 indywidualnych sesji EEG Biofeedback. Po zakończonym wsparciu dokonano diagnozy końcowej z określeniem osiągniętych rezultatów i wskazań w dalszej terapii. 

  Szkolenie komputerowe 
  W terminie od 05.04. 2019 r. do 12.04. 2019 r. przeprowadzono szkolenie dedykowane z zakresu obsługi komputera. Szkolenie zostało zrealizowane miejscu zamieszkania uczestnika, w systemie 4 dni po 5 godzin dydaktycznych, w łącznym wymiarze 20 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia zrealizowano takie tematy jak: prawidłowe uruchamianie komputera, podstawowe ćwiczenia na klawiaturze/myszce/touch padzie przy indywidualnym podejściu do problemów, z którymi boryka się osoba z dysfunkcją narządów ruchu podczas obsługi komputera, tworzenie katalogów na pulpicie, tworzenie plików tekstowych, prowadzenie tekstu itp. Uczestnik nabył podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i potrafi ją zastosować w praktyce. 

  EEG Biofeedback 
  W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback. Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

  Terapia SI
  1 dziecko realizuje terapię SI. Zaplanowano do zrealizowania 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

  Terapia logopedyczna
  1 dziecko realizuje terapię logopedyczną w wymiarze 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

  Psychoterapia
  Psychoterapię realizuje 6 uczestników. Każdy uczestnik ma zaplanowane 25 sesji do zrealizowania w okresie od maja do listopada 2019 r.

  Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie
  4 uczestników z uwagi na profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki mają przyznane zajęcia na basenie. Wraz z opiekunami mają do wykorzystania 10 wejściówek na basen.

  Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków
  W dniach 1, 8 i 15 kwietnia odbyły się stacjonarne warsztaty dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek opuszczających pieczę zastępczą wraz z opiekunami usamodzielnienia, które tematyką obejmowały: obowiązki osoby nieusamodzielniającej się i obowiązki opiekuna usamodzielnienia, Indywidualny Program Usamodzielnienia, formy pomocy przysługujące osobie usamodzielniającej się w oparciu o aktualne przepisy. Czas trwania warsztatów 12 godzin dydaktycznych.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - kwiecień 2019
 • Aktualności projektu "Teraz MY" w marcu 2019

  Działania projektowe w marcu 2019 r.  

  Grupa wsparcia
  W marcu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Podczas pierwszego spotkania grupy, które miało miejsca 15 marca uczestnicy/czki analizowali i wypełniali ankietę „Moja samoocena” dotyczącą poziomu akceptacji własnej niepełnosprawności, sposobów radzenia sobie z nią oraz funkcjonowania z nią na co dzień. Uczestnicy/czki oceniali na ile ich osobista samoocena zmienia się pod wpływem zachorowania na przewlekłą chorobę i czy można ją jeszcze zmienić. Podczas kolejnego spotkania 28 marca kontynuowano temat samooceny – zastanawiano się nad kwestią która niepełnosprawność jest trudniejsza do zaakceptowania w życiu prywatnym i w obszarze psychicznym. Ostatnie spotkanie 30 marca miało charakter wyjścia o charakterze kulturalno-artystycznym. Uczestnicy/czki wybrali się do TCK na film „Planeta Singli III”. W marcu łączny wymiar godzinowy zajęć to 8,5 godziny.

  Indywidualne wsparcie psychologiczne
  W marcu rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ze wsparcia skorzystały 2 osoby. Wsparcie koncentrowało się na próbie rozwiązania bieżących problemów, określeniu listy celów życiowych. Asystent osoby niepełnosprawnej Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną. Udzielono wsparcia w łącznym wymiarze 91 godzin. Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

  EEG Biofeedback 
  W kwietniu 4 uczestników/czek WTZ kontynuowało wsprcie w postaci sesji EEG Biofeedback realizowanych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

   
  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" w marcu 2019