Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie, jak również:

Adresaci programu:

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

 

Miejsce realizacji programu:

Czas trwania programu obejmuje około 60 godzin zajęć grupowych oraz 1 godzinę/uczestnika zajęć indywidualnych.

Okres realizacji programu:

Nabór do programu trwa cały czas. Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa będzie spotykać się 1 raz w tygodniu. Spotkania indywidualne z psychologiem przeprowadzającym diagnozę, prowadzącym spotkanie będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z uczestnikiem.

Artykuły

Kolejna edycja PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO

3 października 2019

INFORMUJEMY, iż 30 września (poniedziałek) rozpoczęły się spotkania kolejnej edycji PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nadal trwa rekrutacja do programu! Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy
o kontakt pod nr. tel. (32) 381 84 73, z p. Mają Banasik.

Informujemy, iż aktualnie prowadzimy również rekrutację do PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO dla osób stosujących przemoc w rodzinie!

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod powyższym numerem telefonu.