Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

Nabór do programu psychologiczno-terapeutycznego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu psychologiczno-terapeutycznego jest BEZPŁATNE!

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją dla programu korekcyjno-edukacyjnego i ma na celu utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są również osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.

Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego obejmuje rekrutację oraz  spotkania w formie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych. 

Zajęcia wchodzące w skład programu będą miały charakter indywidualny i będą obejmować minimum 10 godzin na każdego uczestnika.