Program profilaktyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela Pani Janina Lizis pod nr tel. (32) 381 81 08. 

Cel główny:

zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w Powiecie - wspieranie i podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy poprzez promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

 

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie
  2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, szczególnie doświadczającym przemocy w rodzinie lub zagrożonym występowaniem przemocy
  3. Edukacja i promowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich wzmacniających pozytywne relacje rodzinne
  4. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz które zagrożone są przemocą w rodzinie
  5. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie w powiecie