Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przystąpiło do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Nabór wniosków prowadzony jest od 24.06. 2019 r. do 05.07. 2019 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, od pn-pt, w godzinach od 7.00-15.00 w pokoju nr 8 na parterze.

W razie dodatkowych pytań prosimy z kontakt z doradcą ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74.

Artykuły

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków

8 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rekrutacja do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużona do 12.07. 2019 r. Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74