Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wyszukiwarka

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 -2020.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w powiecie tarnogórskim.
Usługi realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb tj.:
- przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.
- limit godzin usług przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin w miesiącu.

Pomoc asystenta w ramach Programu realizowana jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże zgodnie z pkt VII ust. 9g) Programu opieka asystencka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

- posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

- posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.


Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:
- wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, ośrodek zdrowia, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),
- udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,
- korzystanie z dóbr kultury.

Osoby potrzebujące usług asystenta prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej według załączonego wzoru.
W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem 32 381 84 79.
Kartę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry.

Informacje dot. Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 381 84 79 lub osobiście  w siedzibie centrum, pokój nr 3.

O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału.

PCPR w Tarnowskich Górach obejmie wsparciem w ramach Programu 20 osób ze stopniem znacznym oraz 10 osób ze stopniem umiarkowanym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną uruchomione w przypuszczalnym terminie po 15 kwietnia 2020 roku po otrzymaniu transzy środków przekazanej przez Wojewodę.

 

Materiały o Programie dostępne na stronie:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 381 81 01

mail: pcpr@tarnogorski.pl

NIP: 645-21-91-527
Regon: 276619091