Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego do Programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach do wskazanych przez uczestnika miejsc
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 3. załatwianiu spraw urzędowych
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 5. korzystania z dóbr kultury
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności /orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty można składać:

 1. osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul Sienkiewicza 16 pokój nr 3
 2. za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres
 3. do skrzynki podawczej znajdującej się pod w/w adresem

W przypadku trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem 32 381 84 79.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Klauzula informacyjna AOON
Karta zgłoszenia w formie papierowej jest dostępna w tutejszym Centrum przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.