Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SYSTEM SOW - PFRON

14 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) zostały wdrożone zmiany dotyczące wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia drogą elektroniczną, w Systemie SOW.

Do złożenia wniosku wymagane jest:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie SOW,
 • Profil Zaufany.

 

Niezależnie od powyższych możliwości, nabór wniosków w dotychczasowej formie tj. wersji papierowej      odbywa się od 2 stycznia 2020 r. w wyznaczonych godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 pokój nr 3.

 

 

Szkolenie PRIDE - w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”

10 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w marcu br. planuje się rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych.


O terminach spotkań w ramach szkolenia będziemy informować Państwa na bieżąco. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest złożenie dokumentacji projektowej  (w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 ) dotyczącego udziału w szkoleniu, uzyskanie wstępnej akceptacji Zespołu ds. pieczy zastępczej, a następnie złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz pozostałych dokumentów określonych w regulaminie udziału w projekcie, które dostępne są m.in. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce Powiatowe Centrum Usług Społecznych oraz w siedzibie Centrum przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) i (32-381-84-73 ) lub osobiście w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 lub nr 11. 

Przejdź do - „Bezpieczne Ferie 2020”

„Bezpieczne Ferie 2020”

9 stycznia 2020

„Bezpieczne Ferie 2020”

 Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 10 stycznia 2020 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2020", które potrwają do 24 lutego 2020 r.

W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2020". Zwrócił się także do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W okresie ferii zimowych codziennie na stokach będzie można spotkać policyjne patrole narciarskie, które zapewnią bezpieczeństwo i porządek publiczny na stokach narciarskich i terenach przyległych, a także wesprą ratowników GOPR w udzielaniu pomocy i ratowaniu życia i zdrowia ofiar wypadków w górach. Wspólnie z Grupą Beskidzką GOPR zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu/

Więcej na temat, jak zadbać, aby wypoczynek był bezpieczny oraz jak uniknąć zimowych zagrożeń można przeczytać w poradnikach RCB: Bezpieczny wypoczynek zimąBezpieczeństwo na lodzieJak przygotować się do zimy oraz Podróż zimą samochodem.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomi całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą będzie można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

 

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

Zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowany wypoczynek zimowy pn. „Ferie: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Konkurs ma na celu promocję działań edukacyjnych na rzecz najmłodszych w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania. Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem:

http://www.wsse.katowice.pl/art,429,konkurs-ferie-bezpiecznie-zdrowo-i-zabawnie

 

Program terapeutyczno-psychologiczny

9 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o planowanej realizacji programu terapeutyczno-psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W roku 2020 oddziaływaniami terapeutyczno-psychologicznymi planuje się objąć 4 osoby.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tut. Centrum w pokoju nr 9 na parterze lub telefonicznie pod numerem tel. 32 381 81 08. 

Nabór do programu psychologiczno-terapeutycznego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu psychologiczno-terapeutycznego jest BEZPŁATNE!

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją dla programu korekcyjno-edukacyjnego i ma na celu utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są również osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.

Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego obejmuje rekrutację oraz  spotkania w formie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych. 

Zajęcia wchodzące w skład programu będą miały charakter indywidualny i będą obejmować minimum 10 godzin na każdego uczestnika.

Program korekcyjno-edukacyjny

9 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o planowanej realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W roku 2020 oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi planuje się objąć 20 osób.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie tut. Centrum w pokoju nr 9 na parterze lub telefonicznie pod numerem tel. 32 381 81 08. 

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie, jak również:

 • Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”
 • Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne
 • Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania
 • Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę
 • Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.
 • Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Adresaci programu:

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

 • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
 • osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

3 stycznia 2020

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 -2020.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Czytaj więcej o: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

30 grudnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie.

W trakcie spotkań grupy wsparcia uczestnicy/czki wymieniają się doświadczeniami i informacjami, dzielą się swoimi troskami i problemami, wspólnie szukają rozwiązań swoich problemów, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. 

Uczestnicy/czki grupy mają okazję nawiązać nowe relacje, poznać inne osoby zmagające się z niepełnosprawnością. 

Kolejne spotkania zaplanowane są na 16 i 30 stycznia o godzinie 16.00 w sali nr 14 na parterze budynku PCPR. 

Życzenia Bożonarodzeniowe

20 grudnia 2019

"Jeżeli tak uroczyście 
obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym… "
Jan Paweł II

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.

Niech spokój i szczęście w Waszych domach zagości.
Niech będą to święta pełne miłości.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Życzy Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach wraz z pracownikami

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

25 listopada 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w tym roku dołączyło do światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” we współpracy z Fundacją Po DRUGIE.

W ramach kampanii zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu tarnogórskiego o tematyce przemocy wobec dzieci i młodzieży doznawanej zarówno w środowisku szkolnym jak  i domowym. Warsztaty odbyły się 18 listopada na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat rozpoznawania oznak przemocy, jej przyczyn i skutków, a także sposobów radzenia sobie z przemocą i agresją w środowisku szkolnym, rówieśniczym. Przekazano również informację w jakich miejscach osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy oraz gdzie należy się zgłosić i jakie służby poinformować w sytuacji gdy jest się świadkiem stosowania przemocy.

Życzenia z okazji dnia Pracownika Socjalnego

20 listopada 2019

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragniemy złożyć wszystkim pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności,

satysfakcji i zadowolenia z życia zawodowego i osobistego,

motywacji do osiągnięcia coraz wyższych celów.

Życzymy, poczucia bezpieczeństwa i uznania dla zawodu,

niech Państwa praca daje jak najwięcej radości oraz ludzkiej wdzięczności.

 

Życzy Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach wraz z pracownikami