Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Fundacja Polki Mogą Wszystko” (dotychczasowa nazwa „Fundacja Przyjaciółka”) przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r.

Szczegóły pod adresem:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

Artykuły

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

12 września 2019

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.
Grupa ma charakter otwarty, uczestnicy mogą dołączyć do grupy w dowolnym momencie.
Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach! 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel.  (32) 381 84 74. 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

5 września 2019

INFORMUJEMY, iż rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest planowane na wrzesień 2019 roku!

Nadal trwa rekrutacja do programu!

Informujemy, iż aktualnie prowadzimy również rekrutację do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: p. Maja Banasik, (32) 381 84 73.

UWAGA STUDENCI -Aktywny samorząd

23 sierpnia 2019

Aktywny samorząd”

 

UWAGA – STUDENCI!!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przypomina, że w ramach realizacji pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” od 2 września 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II dot. semestru 2019/2020 – nabór jesienny.

Ponadto informujemy, że wprowadzona modyfikacja dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku obejmuje rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia - o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP - i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości poznania SOW (System Obsługi Wsparcia) na platformie E-learning.

Szczegóły na stronie https://edukacja.pfron.org.pl  Kurs dla Wnioskodawców.

Nabór wniosków trwa do 10 października 2019 roku.

 

Projekt „MAM MOC – pokonam przemoc”

19 sierpnia 2019

Pierwsze spotkanie Grupy wsparcia  w ramach projektu dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy  w rodzinie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 8 (wejście w bramie) w siedzibie firmy Marktplan.
Grupa ma charakter otwarty, uczestnicy mogą dołączyć do grupy w dowolnym momencie.
Serdecznie zapraszamy do  udziału w spotkaniach!

projekt „Model rehabilitacji kompleksowej”

12 sierpnia 2019

 

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach rozpoczął realizację projektu „Model rehabilitacji kompleksowej”.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: projekt „Model rehabilitacji kompleksowej”

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

5 sierpnia 2019

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu w ramach programu "Aktywny samorząd".

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne  na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia.

Przypominamy, że w ramach programu "Aktywny samorząd" realizowane są również inne zadania, których celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wszystkie informacje i wzory wniosków dostępne w dziale Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w zakładce Aktywny samorząd

Informacje telefoniczne pod numerem 32 381 84 79

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

26 lipca 2019

Program "Opieka wytchnieniowa" - przedłużenie składania wniosków do 26 lipca

25 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 26.07. 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych pod nr tel. (32) 381 84 74

 

ZAPROSZENIE do programu psychologiczno-terapeutycznego i korekcyjno – edukacyjnego

24 lipca 2019

Informujemy, iż aktualnie trwa rekrutacja do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia w ramach programu będą realizowane w formie spotkań indywidualnych i mają charakter terapeutyczny.

Informujemy również, iż we wrześniu b.r. planowane jest także rozpoczęcie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – II grupa.

Więcej informacji odnośnie programów w zakładce „Profilaktyka i wsparcie środowiskowe”

Rekrutacja do obu programów oraz więcej informacji  u p. Mai Banasik, pod nr tel. (032) 381 84 73.

"Dobry start" dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

1 sierpnia 2019

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061) osobom usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą, przysługuje raz w roku, aż do ukończenia 20. roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, świadczenie pieniężne w  wysokości 300,00 zł, zwane świadczeniem „Dobry Start”.

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

W celu otrzymania powyższego świadczenia prosimy o wypełnianie załączonego wniosku i przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 10. Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą internetową.

Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania przez tutejsze Centrum decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie Centrum, lecz jej nieodebranie nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.