Jesteś tutaj: Start / Piecza zastępcza

Piecza zastępcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodziców reguluje Ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019.1111). 

W Powiecie Tarnogórskim na organizatora pieczy zastępczej zostało wyznaczone w 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Naszym priorytetem jest organizowanie opieki dla dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jako środowisku najbardziej naturalnym dla dzieci. Do placówek opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem dzieci są kierowane w wyjątkowych przypadkach. Przy pomocy zespołu ds. pieczy zastępczej PCPR pozyskuje kandydatów na rodziców zastępczych, szkoli ich i kwalifikuje, a także wspiera merytorycznie istniejące rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Każda rodzina zastępcza jest objęta wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub innego merytorycznego pracownika zespołu. Również rodziny, które wychowują tzw. pełnoletnich wychowanków mogą się zwrócić do nas o pomoc lub poradę. 

Wszystkie osoby zainteresowane tematem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Tarnogórskim odsyłamy do strony www.kangurkowo.org 

Zamieszczamy tam wszystkie informacje i aktualności dotyczące rodzinnej opieki zastępczej.

Jeśli chcesz wejść na stronę kangurkowo.org kliknij w baner poniżej:

 

Kangurkowo- Pomożemy Ci zostać Rodziną Zastępczą