Jesteś tutaj: Start / Kontakt / Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Klaudia Zyśk

 

Kancelaria

Samodzielne Stanowiska ds. Kadrowo-Organizacyjno-Administracyjnych

tel.  32 381 81 01

fax. 32 381 87 52

Ewa Adamczewska - Główny specjalista

Kornelia Dworaczek - Inspektor

Hanna Furmanek - Inspektor

Anna Bursig - Radca prawny

tel. 32 381 81 08

Justyna Jędruszczak – Podinspektor

tel. 32 381 84 73

Marzena Kucińska - Podinspektor

 

Dział Księgowości

tel. 32 381 81 01

Lucyna Jabłońska - Główna księgowa

Joanna Głowa - Księgowa

Anna Popczyk - Księgowa

Grażyna Nowakowska - Inspektor

Ewelina Kaliszewska - Podinspektor

 

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

tel. 32 381 84 79

Andrzej Jochlik - Kierownik

Joanna Sadło - Starszy inspektor

Ilona Samorodny - Specjalista pracy socjalnej

tel. 32 381 84 74

Joanna Biały - Starszy inspektor

 

Dział Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego

tel. 32 381 81 08

Agnieszka Winkler - Kierownik

Magdalena Ceglarek - Aspirant pracy socjalnej

tel.  32 381 84 74

Aleksandra Janoszka - Pracownik socjalny - doradca ds. osób niepełnosprawnych

Justyna Lota - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Koordynator usamodzielnienia

tel. 32 381 84 73

Karolina Kowalska - Specjalista pracy z rodziną

Izabela Pawlak - Specjalista pracy z rodziną

Michał  Skrzypczak - psycholog

Agnieszka Delakowicz-Borek - Specjalista pracy z rodziną (dłuższa nieobecność)

 

Dział Świadczeń, Sprawozdawczości i Analiz

tel. 32 381 81 05

Ryszard Hadyk - Kierownik

Adam Vogt - Podinspektor

Ewelina Wawrzoszek - Starszy pracownik socjalny (dłuższa nieobecność)

Agata Chłopek - Pracownik socjalny

Ewelina Ciekot - Pracownik socjalny

 

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej

tel. 32 381 87 58

Janina Lizis - Kierownik

Anna Szmalenberg-Nogal – Specjalista pracy socjalnej

Łucja Duda - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Jolanta Giel - Starszy specjalista pracy socjalnej

Anna Bystydzieńska-Gawryś - Pedagog

Magdalena Kotuła – Specjalista pracy z rodziną

Dorota Kubas – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Iwona Polak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Jagoda Stasch - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dłuższa nieobecność)

Natalia Szczudło -  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Mariola Chromik - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Aleksandra Hadyk - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dłuższa nieobecność)