Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Szkoła dla rodziców" - część II

18 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" trwa nabór do II-części szkolenia pn. "Szkoła dla rodziców", którego celem jest podniesienie kompetencji rodzicielskich, zwiększenie u rodziców i opiekunów świadomości potrzeb dzieci i adekwatnego na nie odpowiadania. Zakres tematyczny będzie obejmować m.in. kwestie dotyczące funkcjonowania dzieci w rodzinie, sprawiedliwości w ich traktowaniu czy przyczyny kłótni pomiędzy rodzeństwem. Szkolenie adresowane jest dla rodziców biorących udział w projekcie "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" lub tych, którzy chcieliby przystąpić do projektu, pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikowalności.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona (max. 14 osób). O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W celu zgłoszenia udziału lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze specjalistami pracy z rodziną p. Karoliną Kowalską osobiście w siedzibie Centrum-  pokój nr 7 lub  pod nr tel: (32) 381-84-73.

Aktualności Powiatowego Centrum Usług Społecznych

11 lipca 2019
 Aktualnie w ramach działalności Powiatowego Centrum Usług Społecznych realizowanych jest szereg usług skierowanych dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. 

Realizowane usługi skierowane są także dla rodzin biologicznych. Celem tych usług jest poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich sprzyjających nawiązywaniu prawidłowych relacji rodzinnych.

Przypominamy, iż rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do pokoju nr 7, lub do kontaktu tel. (32) 381-84-73 w celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia niezbędnych dokumentów projektowych.

 

 

 

Czytaj więcej o: Aktualności Powiatowego Centrum Usług Społecznych