Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Aktualnie realizowane usługi na rzecz rodzin zastepczych

20 lipca 2020

Informujemy, iż w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych rodziny zastępcze mogą nadal skorzystać z następujących usług:

- poradnictwo psychiatryczne

- poradnictwo seksuologiczne

- poradnictwo lekarza rehabilitanta

- poradnictwo lekarza neurologa

- grupa wsparcia

- pakiet 5 szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci w różnym wieku

- szkolenie pt. "Dziecko krzywdzone"

 

Osoby zainteresowane ww. usługami zapraszamy do kontaktu osobistego lub tel. 32 381 84 73 z Panią Izabelą Pawlak lub Marią Moczko - Specjalistami pracy z rodziną 

Realizacja projektu i dostępność usług kończy się z początkiem września 2020 r. 

Aktualnie realizowane usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

20 lipca 2020

Informujemy, iż w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze mogą nadal skorzystać z następujących usług:

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo psychiatryczne

- poradnictwo seksuologiczne

- poradnictwo lekarza rehabilitanta

- grupa wsparcia

- warsztaty komunikacji rodzic-dziecko

 

Osoby zainteresowane ww. usługami zapraszamy do kontaktu osobistego lub tel. 32 381 84 73 z Panią Izabelą Pawlak lub Marią Moczko - Specjalistami pracy z rodziną 

 Realizacja projektu i dostępność usług kończy się z początkiem września 2020 r.

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych

25 maja 2020

W ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych w dniu 10 czerwca odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastpczych. 

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 16.00-19.00 w sali nr 26 na I piętrze.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności pod nr telefonu 32 381 84 73. 

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Wznowienie usług w ramach PCUS

13 maja 2020

Powiatowe Centrum Usług Społecznych informuje, iż od 25 maj planuje się stopniowo wznawiać indywidualne usługi dostępne w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych"

Wszystkich uczestników/czki projektu zainteresowanych korzystaniem z usług: terapii pedagogicznej, seksuologa, poradnictwa prawnika, poradnictwa psychiatry, poradnictwa psychologa prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Izabelą Pawlak pod nr tel. 32 381 84 73

Nowe usługi w ramach "Powiatowego Centrum Usług Społecznych"

6 marca 2020

Ruszają zapisy do udziału w kolejnych usługach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej:

1.  Szkolenie "Dziecko krzywdzone" - celem szkolenia jest uwrażliwienie na problem przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz z symptomami występującymi u dzieci doświadczających przemocy i nawiązywania z nimi kontaktu- Ilość uczestników: około 15 osób, czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

2. Szkolenie związane z tematyką wpływu diety na zaburzenia zachowania dzieci- celem szkolenia jest zapoznanie się ze związkami między zachowaniami dzieci a dietą, zwłaszcza pod kątem takich schorzeń jak zespół Aspergera, ADHD, celiakia itd.
ilość uczestników: około 15 osób, czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

3. 3- dniowe warsztaty wyjazdowe edukacyjne dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej wraz z dziećmi.
W trakcie wyjazdu dla kobiet- rodziców zastępczych przeprowadzony zostanie trening asertywności, wzmocnienia własnej wartości i radzenia sobie z przemocą, poprzez naukę elementów samoobrony - WenDo - 10x 45 min.
Z kolei dla mężczyzn- rodziców zastępczych zaplanowano warsztat z zakresu powszechnych problemów związanych z zagadnieniami dyskryminacji.
W czasie, kiedy rodzice będą uczestniczyć w zajęciach dla dzieci  zaplanowano zajęcia z animatorami. Dzieci będą mogły korzystać z zaplanowanych atrakcji m.in. zajęć sportowych, warsztatów plastycznych i manualnych, malowania twarzy itd.
Ponadto planuje się w rakcie wyjazdu wycieczkę do Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach wraz z wizytą w Muzeum Ognia oraz wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu lub Górskiego Parku Rozrywki Równica.

Wyjazd przewidziany jest na maj 2020 r, do jednej z miejscowości wypoczynkowych w województwie śląskim np. Ustroń, Żywiec, Szczyrk, Brenna, Pszczyna.
Ilość uczestników - 60 osób, z podziałem na 2 grupy wyjazdowe -  2 x 30 osób.

Po wyłonieniu wykonawcy osoby chętne zostaną poinformowane o szczegółach dotyczących wyjazdu.

W pierwszej kolejności z wyjazdu mają prawo skorzystać rodziny, które nie brały udziału w poprzednio organizowanych wyjazdach.


Chętnych do udziału w poszczególnych usługach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32- 381-84-73 lub osobiście w siedzibie Centrum w pokoju nr 7. Osoby wyznaczone do kontaktu: Pani Karolina Kowalska oraz Pani Izabela Pawlak- (Specjaliści pracy z rodziną).

Ruszają zapisy do udziału w nowych usługach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" dla członków rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze:

1.  3- dniowe wyjazdowe warsztaty wspierająco - profilaktyczne dla  40 osób - rodziców wraz z dziećmi.
W trakcie wyjazdu dla kobiet przeprowadzony zostanie trening asertywności, wzmocnienia własnej wartości i radzenia sobie z przemocą, poprzez naukę elementów samoobrony - WenDo - 10x 45 min.
Z kolei dla mężczyzn zaplanowano warsztat z zakresu powszechnych problemów związanych z zagadnieniami dyskryminacji. W czasie, kiedy rodzice będą uczestniczyć w zajęciachdzieci pod opieką animatorów będą mogły korzystać z zaplanowanych atrakcji m.in. zajęć sportowych, warsztatów plastycznych i manualnych, malowania twarzy itd.
Ponadto planuje się wycieczki do Zamku w Bobolicach oraz Ruin Zamku w Mirowie, a także zwiedzanie Grodu na Górze Birów, Zamku Ogrodzieniec wraz z Parkiem Miniatur.
Wyjazd przewidziany jest na maj/czerwiec 2020 r.
Miejsce pobytu: teren jury krakowsko-częstochowskiej.

2. 4- dniowe wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla rodziców z dziećmi, które mają na celu zwiększenie umiejętności społecznych, budowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie.
Ilość uczestników:  40 osób z podziałem na 2 grupy wyjazdowe - 2 x 20 osób.
W trakcie wyjazdu planuje się wycieczki do Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach wraz z wizytą w Muzeum Ognia oraz wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu lub Górskiego Parku Rozrywki Równica.
Wyjazd przewidziany jest na maj 2020 r, do jednej z miejscowości wypoczynkowych w województwie śląskim np. Ustroń, Żywiec, Szczyrk, Brenna, Pszczyna.
Po wyłonieniu wykonawcy osoby chętne zostaną poinformowane o szczegółach dotyczących wyjazdu.

3. Pakiet 5 szkoleń z zakresu przebiegu ciąży i opieki nad małym dzieckiem oraz radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci- szkolenia obejmują 5 spotkań po 4 godz. dydaktyczne. Ilość uczestników: ok. 15 osób.

Chętnych do udziału w poszczególnych usługach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32- 381-84-73 lub osobiście w siedzibie Centrum w pokoju nr 7.
Osoby wyznaczone do kontaktu: Pani Karolina Kowalska oraz Pani Izabela Pawlak- Specjaliści pracy z rodziną.

Zaproszenie na szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych

21 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w marcu br. rozpoczyna się  kolejna edycja szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych.


O terminach spotkań w ramach szkolenia będziemy informować Państwa na bieżąco. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest złożenie dokumentacji projektowej  (w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 ) dotyczącego udziału w szkoleniu, uzyskanie wstępnej akceptacji Zespołu ds. pieczy zastępczej, a następnie złożenie deklaracji udziału w projekcie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) i (32-381-84-73 ) lub osobiście w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 lub nr 11. 

Nowe usługi dostępne w ramach Powiatowego Centrum Usług Społecznych

14 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych" wkrótce zostaną uruchomione kolejne usługi dedykowane osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Istnieje możliwość wzięcia udziału w następujących szkoleniach i warsztatach:

1. Pakiet 5 szkoleń- 5 x 1 dzień (4 godzin dydaktycznych). Każda grupa szkoleniowa powinna liczyć około 15 uczestników, a każdy dzień szkolenia poświęcony będzie poszczególnemu etapowi rozwojowemu dziecka: m.in. małe dziecko, dziecko w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym oraz  nastolatek. Istnieje możliwość udziału we wszystkich częściach szkolenia lub wyboru tej tematyki, która w codziennym życiu będzie dla Państwa najbardziej przydatna.
Realizację warsztatów planuje się na kwiecień - maj br.
 
2. Warsztat wyjazdowy 4- dniowy dotyczący wypalenia zawodowego- jest to usługa adresowana do wszystkich rodzin zastępczych (w tym zawodowych).
Ilość miejsc ograniczona- ok. 30 osób.
Planuje się podział uczestników na dwie grupy wyjazdowe. Warsztaty bedą odbywały sie na terenie woj. śląskiego w miesiącach kwiecień - maj br.

Szczegóły dotyczące dokładnych terminów zostaną podane Państwu po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy poszczególnych usług.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. usługach prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej lub Pani Izabeli Pawlak- specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Podsumowanie działań w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych w 2019 roku.

30 stycznia 2020

W ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" w roku 2019 roku prowadzono szereg usług dedykowanych osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, kandydatom na rodziny zastępcze oraz rodzinom biologicznym, które borykają się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

Dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej prowadzone były porady indywidualne u następujących specjalistów:

- lekarz psychiatra;
- lekarz seksuolog;
- lekarz rehabilitant;
- lekarz neurolog;
- mediator.

Odbywały się również spotkania terapeutyczne w ramach terapii:
- indywidualnej (TSR);
- systemowej
- pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych;
- grupy wsparcia.

W celu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono wiele szkoleń dotyczących zagadnień związanych z problemami dzieci, młodzieży jak i całej tematyki pieczy zastępczej. W ubiegłym roku miały miejsce następujące szkolenia:

- "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I, cz. II;
- Trening interpersonalny;
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci;
- "Trauma- terapia i postępowanie";
- Szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.

Dla rodzin zastępczych zostały zrealizowane dwa wyjazdy:
- 7-dniowy wyjazd integracyjny;
- warsztaty wyjazdowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy KLANZA.

W roku 2019 odbyły się dwie edycje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, które ukończyło 21 osób.

Dla osób z rodzin biologicznych, które borykają się ztrudnościami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzone były porady indywidualne u następujących specjalistów:

- lekarz psychiatra;
- lekarz seksuolog;
- lekarz rehabilitant;
- prawnik;
- mediator.

Odbywały się również spotkania terapeutyczne w ramachterapii:
- indywidualnej (TSR);
- systemowej
- pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych;
- EEG Biofeedback;
- grupy wsparcia.

W celu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono wiele szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień związanych z problemami dzieci, młodzieży i trudności związanych z ich wychowaniem. W ubiegłym roku miały miejsce następujące szkolenia:

- "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I, cz. II;
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- warsztaty z zakresu komunikacji rodzic-dziecko.

Szkolenie PRIDE - w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”

10 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w marcu br. planuje się rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych zawodowych.


O terminach spotkań w ramach szkolenia będziemy informować Państwa na bieżąco. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest złożenie dokumentacji projektowej  (w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 ) dotyczącego udziału w szkoleniu, uzyskanie wstępnej akceptacji Zespołu ds. pieczy zastępczej, a następnie złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz pozostałych dokumentów określonych w regulaminie udziału w projekcie, które dostępne są m.in. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce Powiatowe Centrum Usług Społecznych oraz w siedzibie Centrum przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) i (32-381-84-73 ) lub osobiście w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 7 lub nr 11. 

Grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu spotkania grupy wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem spotkań jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymiana doświadczeń.

Termin pierwszego spotkania grupy 30.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 14 (parter).

 

Informacji w sprawie spotkań udziela Pani Karolina Kowalska - specjalista pracy z rodziną - pok. nr 7, tel. 32 381 84 73.